Svētā Asīzes Franciska lūgšana


Kungs, dari mani par miera nesēju,

lai es spētu nest Mīlestību tur, kur valda naids;

lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi dara pāri;

lai es nestu saskaņu tur, kur nav saderības;

lai es nestu patiesību tiem, kuri maldās;

lai es spētu nest cerību tiem, kuri izmisumā;

lai es spētu apgaismot tos, kuri tumsā.

Kungs, palīdzi man,

lai es ilgotos dāvāt citiem, bet nevis ņemt no tiem;

lai es vēlētos ne tik daudz būt saprastam, kā citus saprast;

ne tik daudz būt mīlētam, cik mīlēt citus;

aizmirst sevi un iemantot Tevi;

piedot citiem un iegūt piedošanu;

dzīvot tā, it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā.

Svētais Debesu Tēvs, dari mani par miera nesēju.

Amen


Pievienots: 2011/03/24