Sāc dienu ar Gaismas Staba invokāciju!


Gaismas Staba invokācija! 


Gaismas stabs

(atkārtot 3x)

Mīļā Visvarenā Es Esmu Klātbūtne!

Lūdzu, ietin mani Tavā Visvarenajā, Maģiskajā, Gaismas Skolotāju elektronu kolonnas Gaismas substancē!

Padari to tik spēcīgu, ka neviena radība vai būtība tai nekad vairs netiek cauri.

Šajā Dievišķajā Gaismas stabā, lūdzu, iepildi Violeto transmutējošo Liesmu, kas piepilda un iziet cauri maniem četriem zemākajiem ķermeņiem un pārveido manī visu, kas neatbilst Tavai Perfektajai Pilnībai.

Atbrīvoto vietu uzstrāvo un piepildi ar to Gaismas Skolotāju apziņu un substanci, ar kuriem es kontaktējos, kā arī ar katra tagad dzīvojošā Gaismas Skolotāja Dzīvo Klātbūtni un darbības Apziņu.

Seko, lai šī Gaisma padara mani neredzamu, neuzvaramu un nepamanāmu visam citam, izņemot Tavai Visaugstākajai Klātbūtnei un es topu īpaši jūtīgs pret Tevi un Tavu Dievišķo Pilnību.

Pateicos    Sacīts-darīts

 

 

Ilarions

©2011 Marlene Swetlishoff    

www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2011/01/15