Lūgšana par traģiski aizgājušām dvēselēmJūs zināt, ka notiek daudz katastrofu un stihisku nelaimju, kurās iet bojā cilvēki, daudz cilvēku. Cilvēki iet bojā dažādu iemeslu dēļ un ne jums spriest par šie iemesliem un analizēt tos. Bet jūs varat palīdzēt šo cilvēku dvēselēm, kuri veic savu pāreju traģiskos apstākļos. Un ja jūs izteiksiet aicinājumu man un maniem leģioniem un piesauksiet mūs, lai mēs ņemtu savā kontrolē to cilvēku dvēseles, kuri gājuši bojā tajā vai citā katastrofā, tad tas mums atvieglos mūsu darba izpildi. Tāpēc, lūdzu, ja jūs esat kļuvuši liecinieki vai uzzinājuši no ziņām par kādu katastrofu, izsakiet šādu aicinājumu:


Visuvarenā Dieva Kunga vārdā, mana Augstākā Es vārdā, es lūdzu iemīļoto Erceņģeli Mihaēlu un Aizsardzības eņģeļus ņemt savā kontrolē situāciju, kas saistīta ar notikumu (norādiet precīzu vietu un aprakstiet notikumu, piemēram:

„ar katastrofu sakarā ar lidmašīnas nokrišanu tur un tur „) ES lūdzu tevi un tavus eņģeļus sniegt palīdzību to cilvēku dvēselēm, kuri gājuši bojā šajā katastrofā un pavadīt viņus uz to smalkā plāna līmeni, kas atbilst viņu sasniegumiem, kas panākti šajā un iepriekšējās dzīvēs.

Lai viss notiek pēc Dieva Svētās Gribas. Āmen.


 Šādu jūsu palīdzību dvēselēm ir grūti pārvērtēt, jo jūs dodat šīm dvēselēm iespēju nemaldīties pa astrālā plāna zemākajiem slāņiem, bet ar mūsu palīdzību pacelties uz tiem mājokļiem, kuri atrodas ēteriskajās oktāvās, kur viņām tiks sniegta visa nepieciešamā palīdzība un veikta rehabilitācija pirms nākamā iemiesojuma.


Svētā Erceņģeļa Mihaēla sniegtā lūgšana caur Tatjanu Mikušinu


http://www.sirius-riga.lv/diktati2006.06-07.htmlPievienots: 2010/12/28