Visa lūgšanu prakses jēga – jūsu apziņas paaugstināšanāPadma Sambhava caur Tatjanu Mikušinu

23. aprīlis 2005. gads


ES ESMU Padma Sambhava. Vai jūs pazīstat mani?

ES ESMU atnācis caur šo sūtni, lai mazliet pastāstītu jums par to lietu, ko es īstenoju mana iemiesojuma laikā uz Zemes.

Es atnācu uz Zemes pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem. Es biju saprāta radīts. ES ESMU dzimis no Saprāta Lotosa.

Mans Budas sasniegumu līmenis ļāva man atnākt šajā pasaulē tādā veidā.

Ak, jūs varat man neticēt. Daudz brīnumu notiek uz Zemes, bet, ja jūs neticat šiem brīnumiem, tad šie brīnumi jums neeksistē.

Jūs ticat tikai tam, ko jūs redzat savu televizoru ekrānos un savu datoru ekrānos.

To, kas ir nereāls, jūs uztverat kā realitāti, bet to, kas ir reāls, jūs nevarat uztvert.

Jūs kļūsiet par Budu, kad jūsu apziņā notiks pretējais process: jūs uztversiet Dievišķo Realitāti, bet atradīsieties ilūzijas vidū un apzināsieties visu jūsu pasaules iluzoriskumu.

ES ESMU atnāca uz Zemes, lai nostiprinātu tās ticības pamatus, kas ir nosaukta par budismu, atjaunotu šo ticību un stiprinātu to. Tā bija mana misija. Un es priecājos par man pavērušos iespēju vērsties pie cilvēkiem, kuru vairākums nepieder pie budistiem.

Patiesībā katrs no jums ļoti vienkārši var kļūt par budistu. Jums pietiek savā sirdī pieņemt lēmumu nekad nenodarīt ļaunu nevienai dzīvai būtnei uz Zemes, un jums nepieciešams uzņemties sev par pienākumu palīdzēt visām dzīvajām būtnēm uz Zemes. Un, ja jūs esat gatavi izpildīt šos divus solījumus, tad jūs varat kopš šīs dienas uzskatīt sevi par budistiem.

Es atnācu pie jums Vesaka svētku priekšvakarā, kad pilnmēness ir Vērša zvaigznājā. Un es atnācu nostiprināt budisma pamatus jūsu sirdīs, tieši tāpat kā es atnācu ar šo misiju pirms vairāk kā tūkstoš gadiem.

Pasaulē nekas nav izmainījies. Pasaule joprojām dzīvo ilūzijā un nesteidzas šķirties no ilūzijas.

Jūsu lūgšanu praksei jābūt ar tiekšanos. Ja jūs lūdzaties bez vajadzīgās tiekšanās, tad jūs veltīgi tērējat laiku. Un, ja tajā laikā, kad jūs lūdzaties vai meditējat, jūs apmeklē domas par to, kādu lielu darbu jūs veicat cilvēces labā, tad jūsu lūgšana kļūst bezjēdzīga.

Lūgšanas laikā jums ir pilnīgi jāatstāj sava cilvēciskā apziņa. Kā jūs varat sarunāties ar Dievu, ja jūs neesat pacēlušies līdz tam augstumam savā apziņā, kad Dievs būs spējīgs jūs sadzirdēt?

Ja jūs sarunājaties savā starpā, tad jūs rūpējaties par to, lai pieietu tuvāk un cilvēks, pie kura jūs vēršaties, varētu jūs sadzirdēt. Kāpēc tad sarunas laikā ar Dievu jūs nerūpējaties par to, lai Dievs varētu jūs sadzirdēt?

Dievs runā ar jums sirds valodā, un Viņš runā ar jums jūsu sirdī. Tāpēc jūsu lūgšanas laikā nekas nedrīkst novērst jūsu uzmanību. Jums ir pilnībā jākoncentrējas uz jūsu sirdi, uz sajūtām savā sirdī.

Jums pie tam nav pat katrā ziņā jāizrunā lūgšanas vārdi. Jūs vienkārši apvienojat savu apziņu ar Dieva apziņu. Jūs paceļat savu apziņu līdz sava Augstākā Es līmenim. Un jūs esat – Dievā.

Visa lūgšanu prakses jēga – jūsu apziņas paaugstināšanā. Ja jūsu lūpas un jūsu mēle izrunā lūgšanu vārdus, bet jūsu prāts tajā laikā maldās pa apkārtni, vērojot, ar ko nodarbojas citi cilvēki, tad labāk jums pārtraukt lūgšanu. Jūs nodarbojaties ar bezjēdzīgu lietu. Lūgšana ir saskarsme ar Dievu, bet ne mēles vingrināšana. Jūs zināt, ka budismā ir atšķirība Dieva izpratnē. Bet, ja ar Dievu jūs sapratīsiet Augstāko Likumu, Absolūtu, Augstāko Saprātu, tad jūs jau gandrīz kļūstat par budistu.

Cik dīvaini ir vērot, ka cilvēki ar savu cilvēcisko apziņu spriež, kāds ir Dievs, un kas Viņš ir. Un, ja jūsu personiskie priekšstati par Dievu nesakrīt ar cita cilvēka priekšstatiem, tad jūs varat pat izjust naidīgumu pret šo cilvēku. Katram cilvēkam viņa apziņā ir savs Dieva tēls. Un tāpēc jums vajag vienkārši pieļaut domu, ka citiem cilvēkiem var būt citāds priekšstats par Dievu. Bet tas nenozīmē, ka kādam ir pareizāks priekšstats, bet kādam ir mazāk pareizs priekšstats.

Jūs kļūstat tuvāki Dievam tikai tad, kad paceļat savu apziņu līdz iespējami augstākam jums sasniedzamam līmenim. Un, jo augstāks jūsu apziņas līmenis, jo jūs vairāk un vairāk saprotat, ka jūs nevarat iepazīt Dievu. Un pat tad, kad jūs kļūsiet dievs citu cilvēku acīs, jūs tik un tā nevarēsiet iepazīt Dievu.

Ir tikai mūžīga tiekšanās uz Esamības izpratni, mūžīga sevis pārspēšana. Bet, kad jūs savā apziņā sasniedzat nirvānas stāvokli, tad jūs saprotat, ka esat sasnieguši visu un jums vairs neko nevajag izzināt, tāpēc, ka jūs esat iegājuši Dievības stāvoklī.

Bet pienāk kosmiskie termiņi, un jūs no jauna izejat no šī stāvokļa un no jauna sākat iepazīt Dievu.

Un šim procesam nav ne sākuma, ne gala.

Bet tagad jūs atrodaties uz viszemākā Dieva iepazīšanas pakāpiena, un pats pirmais uzdevums, kas ir jūsu priekšā, ir iemācīties atšķirt iluzoro pasauli no Reālās pasaules. Un vispirms jums jāiemācās atšķirt ilūziju savas apziņas iekšienē.

Un, ja jūs padomāsiet par savām domām un savām jūtām, tad jūs sapratīsiet, ka jūsu domas un jūsu jūtas ir absolūti nereālas. Viss, pie kā jūs pieskaraties savā prātā, ir ilūzija. Tāpēc pirmais etaps, lai atbrīvotos no ilūzijas, ir jūsu izpratne par to, ka visas jūsu domas un jūtas ir ilūzija.

Un, tikko jūs to sapratīsiet, tad jūs būsiet gatavi nākošajam solim, izpratnei par to, kas tad jūsos ir Reāls.

Eksistē daudzas meditatīvas prakses. Visas tās ir virzītas uz to, lai nonāktu saskarsmē ar jūsu pašu Reālo daļu.

Un jūsu pirmais solis uz jūsu Reālo daļu ir jūsu prāta nomierināšana.

Es došu jums savu mantru. Es ielieku šajā mantrā savu enerģiju, savu sasniegumu momentumu. Tāpēc, ja jūs izlemsiet lasīt šo mantru tagad, tad jūs saņemsiet no šīs mantras lasīšanas maksimālo efektu. Šī mantra palīdzēs jums ne tikai atbrīvoties no jūsu prāta pārmērīga kustīguma, bet arī ļaus jums tikt vaļā no daudzām jūsu nepilnībām.


Un tā, jūs sakāt pazemībā:


OM MANI PADME HUM


Atkārtojiet šo mantru tik daudz un tik bieži, cik vien jums gribas to darīt.

Šī mantra palīdzēs jums atbrīvoties no jūsu ego tik ātri, cik ātri jūs savā prātā pieļausiet atbrīvoties no jūsu ego.

Daži no jums domā, ka, iespējams, viņi līdz šīs dzīves beigām neatbrīvosies no sava ego. Daži domā, ka viņiem būs vajadzīgas vēl vairākas dzīves, lai atbrīvotos no sava ego.

Notiek tieši tas, ko jūs pieļaujat savā apziņā. Un, ja jūs savā apziņā pieļausiet, ka jūs atbrīvosieties no sava ego, ja lasīsiet manu mantru 1000 reizes dienā gada laikā, tad tā arī notiks.

Tikai, lūdzu, pirms manas mantras lasīšanas neaizmirstiet izpildīt manas rekomendācijas, kuras es jums devu šajā diktātā.

Neaizmirstiet, ka jūs runājat ar Dievu, un pieejat viņam pēc iespējas tuvāk savā sirdī, lai Viņš jūs sadzirdētu.


ES ESMU Padma Sambhava biju ar jums šodien Vesaka svētku priekšvakarā.


© Tatjana Mikušina, 2005

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga Gaile
Pievienots: 2010/04/21