Lūgšana paļāvībā!

Kāpēc Tu satraucies? Ļauj man rūpēties par visām Tavām darīšanām. Par tām domāšu ES. No Tevis ES negaidu neko citu, kā tikai Tavu paļāvību uz Mani. ES iejaucos tikai tad, kad Tevī ir pilnīga paļāvība uz Mani, un tad Tev vairs nav jāuztraucas. Atvadies no savām bailēm un nedrošības, ar tām Tu parādi, ka neuzticies Man. Tieši otrādi, Tev ir akli Man jāuzticas.

Paļaušanās nozīmē – novērst domas no visām savām problēmām, uztraukumiem un grūtībām, ar kurām saskaries. Atstāj visu manās rokās sacīdams: „Dievs, lai notiek Tava griba! Tas Tavā ziņā!” Vai arī: „Dievs es pateicos Tev, ka Tu visu esi paņēmis savās rokās. Tu to atrisināsi vislabāk!”

Atceries, ka domāšana par lietu sekām ir pretstats paļāvībai, t.i. Tu uztraucies, ka situācijai nav Tev vēlamais rezultāts. Tā Tu parādi savu neticību Manai Mīlestībai uz Tevi. Tu parādi, ka neuzskatu savu dzīvi par Manis vadītu, Tu neesi pārliecināts, ka viss ir atkarīgs no Manis.

Nekad nedomā: „Kā tas viss beigsies... Kā notiksies...” Ja Tu padodies šādam kārdinājumam Tu parādi savu neuzticēšanos Man. Vai Tu vēlies, lai es iejaucos vai nē? Tad Tu pārtrauc raizēties par to! Es Tevi vadīšu tikai tad, kad Tu pilnīgi paļausies uz Mani, jo es Tevi vedīšu pa citu ceļu, nekā tas, kuru Tu gaidīji. Es nesu Tevi uz savām rokām.

Tevi nopietni sarūgtina cēloņu meklēšana, uztraukšanās, uzmācīgas idejas, vēlme par katru cenu gādāt pašam par sevi. Es veicu daudzas lietas, ja būtne vēršas pie Manis savās vajadzībās, kā materiālās tā garīgās, sacīdama: „Tas Tavā ziņā!” Un tad viņa aizver acis un mierīgi atpūšas. Tu daudz saņemsi, bet vienīgi tad, ja lūgšanā pilnībā paļausies uz Mani. Kad Tev sāp, Tu lūdz Mani, lai Es iejaucos, bet tikai tādā veidā, kā tu pats vēlies. Tu Man neuzticies, bet gribi, lai Es pildu Tavus lūgumus.

Neuzvedies kā slimnieks, kas lūdz ārstam ārstēšanu visu laiku pats sakot to viņam priekšā. Nedari tā, bet pat skumju brīžos saki: „Dievs es slavēju Tevi un pateicos Tev par šo problēmu. Es lūdzu Tevi izkārto lietas kā Tev tīk šajā laicīgajā un pārejošajā dzīvē ... Tu ļoti labi zini, kas ir tas vislabākais.”

Dažreiz Tu jūti, ka nelaimes palielinās nevis samazinās. Neuztraucies, aizver acis un ar ticību Man pasaki: „Dievs, lai notiek Tava griba! Tas Tavā ziņā!” Un kad Tu tā runā, Es paveicu par brīnumus, ja nepieciešams. Visu savā ziņā es paņemu vienīgi tad, kad Tu pilnībā uz ticies Man. Es vienmēr domāju par Tevi, bet Es varu Tev palīdzēt vienīgi tad, ja Tu pilnīgi uz Mani paļaujies.

Šrī Satja sai Baba


Pievienots: 2009/02/08