Lai manu Rozāriju lasīšana būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums tuvākajā laikā


Māte Marija

26. marts 2005. gads


ES ESMU Māte Marija, jūsu Māte Debesīs, esmu atnākusi pie jums caur šo sūtni.

Daudzas reizes es esmu nākusi caur daudziem cilvēkiem, kuri tagad ir iemiesojušies uz planētas Zeme. Es izmantoju to dispensāciju, kas man bija dota un kas ļauj izmantot to enerģiju, kuru cilvēki man dod, lasot Rozārijus, lai izpaustu sevi fiziskajā pasaulē.

Es parādos daudziem, un tāda iespēja man ir līdz tam laikam, kamēr neizsīks enerģijas plūsma, ko jūsu sirdis sūta manai sirdij.

Es izmantoju katru iespēju, lai parādītos tiem, kuri gatavi redzēt un dzirdēt mani. Tagad es nāku caur Tatjanu, jo pienācis laiks dot jums nelielus norādījumus, kas jums nepieciešami šajā etapā.

Jūs varat mani iztēloties. Es stāvu tieši jūsu priekšā, kad jūs lasāt šīs rindiņas. Es stāvu jūsu priekšā ar rožu pušķi manās rokās. Un šo pušķi es esmu sagatavojusi jums, mani mīļotie. Jums, kas tiecas un kas pavada tik daudzas stundas, lasot manus Rozārijus. Nepametiet šo darbu, lūdzu jūs, mani mīļotie.

Es saprotu, cik daudz kārdinājumu un vilinājumu ir jūsu pasaulē, kas jums liekas svarīgi salīdzinājumā ar lūgšanām, ko es lūdzu jūs dot man katru dienu.

Taču, ja nebūtu aktuālas prasības un vajadzības pēc jūsu kalpošanas, es jūs netraucētu.

Mīļotie, nav nekādas īpašas nozīmes, kādu Rozāriju jūs lasāt, vai jūs lasāt tradicionālos katoļu Rozārijus vai Rozārijus, ko es devu pēdējā laikā caur daudziem sūtņiem. Saprotiet, nozīmīga ir tikai jūsu sirds tiekšanās, jūsu sirds tīrība un vēlēšanās palīdzēt visai Dzīvībai uz šīs planētas.

Es negribu jūs biedēt ne ar kādām priekšā stāvošām nelaimēm un kataklizmām. Ne tāpēc, ka tās nebūtu paredzamas tuvākajā laikā. Kataklizmas ir neizbēgamas tāpēc, ka ļaudis joprojām nevēlas vērst savus skatus uz Debesīm un sīksti turas pie saviem centieniem gūt un gūt baudas šajā pasaulē.

Tādēļ mums ir tik nepieciešama jūsu lūgšanu enerģija. Es apliecinu katram, kas šajā grūtajā laikā katru dienu lasīs manus Rozārijus, ka 100 kilometru rādiusā no tās vietas, kur notiek jūsu ikdienas kalpošana, nenotiks nekādas kataklizmas un nelaimes.

Īpaši es vēršos pie manas mīļās Krievijas iedzīvotājiem. Jūsu zemes lielā platība un mazais iedzīvotāju blīvums daudzos rajonos prasa no jums kalpošanu ar divkāršu un trīskāršu piepūli. Krievijai iedalīta liela loma cilvēces apziņas izmainīšanā, šīs apziņas pacelšanā augstākā līmenī.

Tādēļ es lūdzu katru, kas dzird šo vēstījumu, lai tuvākajā laikā manu Rozāriju lasīšana, neatkarīgi no tā, caur kuru no sūtņiem šie Rozāriji pie jums nonākuši, būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums. Jums jāvelta man vienu Rozāriju katru dienu. Es lūdzu jūs. Es ļoti lūdzu jūs, mani mīļotie.

Pie katra no jums, kas uzņemsies pienākumu lasīt manus Rozārijus katru dienu, es atnākšu personīgi un sniegšu jums rozi no sava pušķa kā manas mīlestības zīmi.

Un tas vēl nav viss, mani mīļotie. Es lūdzu, lai jūs lasītu manus Rozārijus ar visaugstākās mīlestības jūtām, kādu vien jūs varat izjust pret jūsu planētu, pret visām dzīvajām būtnēm, kas dzīvo uz jūsu planētas. Un es jūs lūdzu, - ieejiet savā sirdī pirms Rozārija lasīšanas. Sajūtiet siltumu jūsu sirdī. Padomājiet par mani. Es zinu, cik smagi jums būt iemiesojumā uz Zemes šajā grūtajā laikā. Bet atcerieties to, cik smagi bija man, kad manu dēlu Jēzu sita krustā manu acu priekšā. Kā es jutos, skatoties uz viņa ciešanām?

Mīļotie, jūs mīlat mani? Vai jūs varat katru dienu kaut dažas minūtes pirms Rozārija lasīšanas sūtīt man Mīlestību no jūsu sirdīm? Tas taču nav sarežģīti. Vai jūs izpildīsiet manu lūgumu, mīļotie?

Es mīlu jūs visus. Un es atnākšu pie jums jūsu Rozāriju lasīšanas laikā. Jūs sajutīsiet, jūs noteikti sajutīsiet manu klātbūtni. Jūs varat pārtraukt lasīšanu un parunāt ar mani. Es uzklausīšu visus jūsu lūgumus, visas jūsu vēlēšanās.

Un es apsolu sniegt jums visu palīdzību, kuru man jums ļaus sniegt Kosmiskais Likums.

Es izdarīšu priekš jums visu, kas manos spēkos. Vai es varu paļauties, ka jūs arī izdarīsiet to, ko es lūdzu?

Ticiet man, ja es nezinātu to, ko es zinu, un kas ir noslēpts jūsu acīm, es nekad nelūgtu jums to darbu, kuru tikai jūs varat paveikt.

Vismazāk es gribu, lai jūs izjustu bailes. Nebaidieties ne no kā. Es biju jūsu vidū, es staigāju pa Zemi un es varu jums apliecināt, ka katrs savā dzīvē saņem tieši tik daudz pārbaudījumus, cik viņš spēj izturēt.

Pārāk smagu karmu cilvēce ir radījusi. Un šīs karmas izpirkšana prasa lielus upurus un ciešanas.

Bet Dievs ir žēlsirdīgs, un viņš dod jums instrumentus, kas ļauj mīkstināt jūsu karmu un atvieglot jūsu nastu. Nenonieciniet šos instrumentus un nenonieciniet jums doto iespēju.

Es atstāju jūs. Un es biju priecīga izmantot šo iespēju, lai vēlreiz atgādinātu jums par to darbu, ko jāpaveic jums.

Mēs noteikti tiksimies ar katru no jums jūsu Rozāriju ikdienas lasīšanas laikā.


ES ESMU Māte Marija, un uz tikšanos.

 

© Tatjana Mikušina, 2005

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga Gaile
Pievienots: 2010/02/16