PROGRAMMU LEJUPIELĀDE NO DIEVA KAUZĀLĀ ĶERMEŅA

No Patrīcijas Diānas Kota-Roblas


2010. gads - SPĒKPILNS JAUNAIS GADS!


Grūti noticēt, ka esam gandrīz jau pabeiguši pirmo šīs tūkstošgades dekādi. Domāju, neviens neapstrīdēs faktu, ka laiks ir paātrinājies. Notikusī bezprecedenta cilvēces atmoda 21.gs.pirmajā dekādē bija brīnumaina, bet tā nestāvēs līdzi tai apziņas atmodai, kas risināsies otrajā dekādē. Šīs apziņas izmaiņas novedīs pie miljoniem Gaismasdarbinieku apvienošanās, kuru kalpošanas mērķis cilvēcei un Gaismai mainīs vēstures gaitu. Virspusēji skatoties šis apgalvojums var likties pārāk labs, lai būtu patiesība, bet faktiski, tas vēl nav sācis adekvāti aprakstīt tos brīnumus, ko slēpj cilvēce un visa šīs planētas Dzīve. Šīs monumentālās izmaiņas sāksies 2010. gadā. Un tās atritināsies dienu pēc dienas līdz ideālie modeļi, kas nepieciešami Jaunajai Zemei tiks fiziski radīti. Ja jums ir kādas šaubas, tad, lūdzu, meditējiet par sekojošu Patiesību: “Dieva Gaisma uzvar VIENMĒR, un MĒS esam tā Gaisma!”


Līdz ar jaunās tūkstošgades iestāšanos visas pasaules Gaismasdarbinieki piesauca Dievišķo Līdzdalību, kas palīdzētu pamosties cilvēcei un Zemei pacelties uz 5.dimensiju. Pēdējo 10 gadu laikā Zeme ir izgājusi cauri intensificētam attīrīšanās procesam, kas visu to, kas ir bijis konfliktā ar Debesīm uz Zemes ir pacēlis virspusē dziedināšanai. Šis process vēl nav beidzies, bet pietiekošs cilvēces daudzums jau ir attīrīts, lai spētu izpaust Jaunās Zemes perfektos modeļus. Tā ir nākamā Dievisķā Plāna daļa, kas sāk atritināties. Tā piedzims līdz ar 2010. gadu.


Ar 2010. gadu saistās vēl kādi debesu notikumi. Tie nav nejauši. Ar apvienoto Gaismasdarbinieku pūlēm un visu Debesu Valstības apvienošanos, šis spēkpilnais Jaunais Gads tiek ievirzīts visaugstākajās vibrāciju frekvencēs, kādas vien Kosmiskais Likums vispār pieļauj. 2009.gads bija vienpadsmitnieka gads. 11 ir skolotāju skaitlis, kas atspoguļo fiziskā transformāciju par Dievišķo. Šīs enerģijas ir gatavojušas katru atomu, subatomu daļiņu, Dzīves vilni uz Zemes tām izmaiņām, kas notiks 2010.gadā.


2009.gada 12.decembrī, 12:12, mūsu Dievs Māte un Dievišķības Sievišķie aspekti visā Visumā atvēra Dievišķās Mīlestības transformējošo portālu. Cauri šim portālam Zeme un visas tās Dzīve  tiek peldināta augstākās transformējošās enerģijās, kādas vien esam jebkad piedzīvojuši. Šīs Dievišķās Mīlestības frekvences pieaugs dienu no dienas, stundu no stundas līdz 2010. gada 12.decembrim. Šajā 12 mēnešu ciklā cilvēcei būs paralēli iespēja atbrīvot vēl kādas savas uzvedības un rīcības, kas attur tos no jūtamu Jaunās Zemes uzvedības paraugu pareizajiem piemēriem. Tā ir Dievišķās Žēlastības žēlsirdības dāvana. Pienācis laiks mums koncentrēties uz Dievišķajiem Nodomiem.


2009.gada 16.decembrī Dievišķās Mīlestības transformējošais portāls tika vēl vairāk spēcināts ar Jauna Mēness palīdzību. Tas vairoja Gaismas padevi, kas apņēma Zemi saulgriežu laikā- 21.decembrī. 31.decembrī pieredzēsim ZILĀ MĒNESS LUNĀRO APTUMSUMU. Gaismas Būtnes mums atklājušas, ka tas būs visnozīmīgākais Jaunais Gads visiem mums, kas spēcinās to, ko vēlamies kopradīt savās personīgajās dzīvēs un uz šīs planētas. Ne tikai mūsu cerības, sapņi, vīzijas un Dievišķie Nodomi tiks vairoti tūkstoškārtīgi no Debesu Spēku puses, tie tiks vairoti ar milzu Gaismas padevi, ko izjutīsim šajā svētajā dienā.


Šīs dievišķās dāvanas turpinās sniegt savu spēku līdz 2010.gada 14.janvārim. tajā dienā notiks neticami spēcīgs Saules aptumsums Jaunā Mēnesī. Saules aptumsuma laikā pareizā rīcība, kuru paši spēcinājām un veidojām, tiks kārtīgi aizzīmogota augstākās vibrāciju frekvencēs. No tā brīža uz priekšu, tie augs savā spēkā ik dienu, ik stundu. Kad mūsu vīzijas sasniegs kritisko masu daudzuma punktu, tad notiks neapstādināmas izmaiņas, kas mūsu kopradīto pārvērtīs dzīvē.


Tādēļ ir ļoti svarīgi ieiet savās sirdīs un ieraudzīt to, kurp mūsu ES ESMU klātbūtne mūs vada, lai spēcinātu mūsu personīgo dzīvi. Mēs varam arī apvienoties un aicināt/piesaukt Gaismu visas cilvēces vārdā, visas Dzīves vārdā, kas eksistē uz šīs planētas. Debesu Spēki devuši brīnumainus un spēcīgus instrumentus, kas palīdz mums sevi pārprogrammēt. Gribu vienā no tiem dalīties. Šis vingrinājums palīdz atbrīvot no bailēs balstītām domformām, no mūsu zemākā cilvēciskā ego. Tas palīdzēs mums sniegt mūsu ES ESMU klātbūtnei pilnīgu pārvaldīšanu par mūsu dzīvi.


VIOLETĀS LIESMAS JAUNĀ TEHNOLOĢIJA


Piektās dimensijas Violetā Liesma ļauj mums viegli lejupielādēt programmas vai pareizās rīcības modeli no mūsu Dieva Tēva-Mātes Kauzālā ķermeņa, ko mēs vēlētos realizēt savās dzīvēs. Mēs sākam ar invokāciju, tad nolemjam kādas programmas vēlamies lejupielādēt un lūdzam mūsu ES ESMU klātbūtni mums palīdzēt. Lejupielādes notiek momentā un automātiski, ļoti līdzīgi tam kā tiek ielikts datorā disks ar jaunu programmu.


Kad programma ielādēta, mūsu ES ESMU klātbūtne lieto Violetās Liesmas tehnoloģiju, lai noskenētu visus mūsu ierakstus, atmiņas, ticības, uzskatu sistēmas, bailes, blokus utt.- visos laikos un dimensijās, zināmajās un nezināmajās. Jebkura doma, vārds, rīcība vai sajūtas, kādas vien jelkad esam pauduši kādā no dzīvēm, kas konfliktē ar jauno programmu, tiek atrastas, pārvērstās un dzēstas.


Mums ir arī spēja lejupielādēt programmas mūsu ģimenēm, draugiem, visai cilvēcei. Viss, kas jādara ir jāpiesauc ES ESMU Klātbūtni un jālūdz, lai šī programmas tiktu lejupielādētas atbilstoši viņu Dievišķajam Plānam.


Mūsu kolektīvo mērķu labad, Gaismas Būtnes ir sagrupējušas programmas, kuras mēs atbilstoši pēc situācijas varam pielietot. Mēs varēsim arī lūgt to darbību mūsu ģimenēm, draugiem, cilvēcei.


Pirmais solis ietver sevī mūsu Dieva Tēva-Mātes piesaukšanu, mūsu ES ESMU Klātbūtnes un visas cilvēces ES ESMU Klātbūtnes piesaukšanu.


PROGRAMMU LEJUPIELĀDE NO DIEVA KAUZĀLĀ ĶERMEŅA


Dieva un ES ESMU Klātbūtnē, es piesaucu:

Mans Dievs Tēvs- Mātes, mana ES ESMU Klātbūtne, Visas cilvēces ES ESMU Klātbūtnes, un visi Debesu Spēki.

Es piesaucu Violetās Liesmas vispilnīgāko apkopojumu.

Es lūdzu katra manas ģimenes locekļa, manu draugu un visas cilvēku ģimenes ES ESMU Klātbūtni lejupielādēt šīs programmas katrai personai atbilstoši viņa vai viņas augstākajam labumam un atbilstoši viņu individuālajam Personīgajam Plānam: un es sāku…


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē bezgalīgās Dieva pārpilnības plūsmu, pārpilnību/ bagātību, finansiālo brīvību un Dieva atbalstu Visam labajam programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē mūžīgās Dieva Jaunības, veselības, Starojošā Skaistuma, Slaiduma, Tvirtuma, nevainojamas formas programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē perfektus veselības ieradumus ietverot ēšanas un dzeršanas ieradumus, fizisko nodarbību ieradumus, darba ieradumus, atpūtas un atjaunošanās ieradumus, garīgās nodošanās, meditācijas un apceres ieradumu programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē Dievišķās ģimenes dzīves, mīlošo attiecību, apbrīnas, Dievišķās Mīlestības, Dievišķās seksualitātes, Patiesās Sapratnes, tīrās un efektīvās saskarsmes, atvērtas sirds dalīšanos, Vienotības un visas cilvēku ģimenes apvienošanās programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē mūžīgā miera, harmonijas, līdzsvara un cieņas pret VISU dzīvi programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē sevis stiprināšanas, panākumu, piepildījuma, Dievišķā mērķa, atalgojuma, pašvērtējuma un pašcieņas, garīgās attīstības, apgaismības, Dievišķās apziņas un Dievišķās uztveres programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē pieņemšanas un atvērtas sirds un prāta telepātiskās saskarsmes ar Debesu Spēkiem un eņģeļu un elementāļu valstībām programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejuplādē iedvesmojošās jaunrades- mūzikas, dziedāšanas, skaņu, tembru, dejas, kustību, mākslas un izglītības programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē smieklu, prieka, rotaļīguma, jautrības, pašizteiksmes, pacilātības, entuziasma, svētlaimes, ekstāzes, brīnuma un godbijības programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Mīļā ES ESMU Klātbūtne, lūdzu, tagad no Dieva Kauzālā ķermeņa lejupielādē Debesu uz Zemes fiziskās realizēšanās programmas. (pauze)


Programmas veiksmīgi tiek lejupielādētas, un mana ES ESMU Klātbūtne tagad skenē cauri visas manas Būtības šķautnes un transmutē un dzēš visu to, kas konfliktē ar šīm programmām. (pauze)


Tagad es PIEŅEMU un ZINU ar katru savas Būtības šķiedru, ka šīs programmas no Dieva Kauzālā ķermeņa ir veiksmīgi lejupielādētas. Es arī PIEŅEMU un ZINU, ka mana ES ESMU Klātbūtne atjauninās šīs programmas katru dienu un visu laiku dzēsīs manā Būtībā visu to, kas konfliktē ar šīm programmām.


Dziļā pazemībā, Dievišķā Mīlestībā, un pateicībā, es paziņoju,

Tas ir darīts. Un tā tas ir. Mīļais ES ESMU, Mīļais ES ESMU , Mīļais ES ESMU.

Sacīts- darīts.


©2009 Patricia Diane Cota-Robles

http://eraofpeace.org


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/01/15