Scenārija autors esat jūs pats!


Dzīves straujajā ritumā dažkārt vērts atskatīties un ieklausīties senāk paustās atziņās un padomos.

Lai Gaišs, pārdomu, piedošanas un mīlestības pilns Ziemassvētku laiks!

Uz planētas notiek grandiozas izmaiņas, taču lielākā daļa cilvēku, joprojām, uzskata, ka tas viņus neskar un tuvākajā nākotnē neskars. Taču tā nebūt nav. Sāksim ar to, ka Kosmiskie Garīgie skolotāji ir devuši solījumu, ka planētai NAV PAREDZĒTS scenārijs ar tā saucamo pasaules galu, taču ir lietas, kuras neievērojot, “pasaules gals” var pienākt zināmai cilvēku daļai. Tie ir tie cilvēki, kuri joprojām atrodas uz tā saucamā lejupejas attīstības ceļa. Cilvēks, visbiežāk, pat neapzinās, ka viņa dvēsele pieredzes apgūšanai ir “parakstījusi līgumu” par dvēseles attīstības lejupejošo variantu. Sapratne par to, vai cilvēks ir uz lejupejošā vai augšupejošā attīstības ceļa, nav viennozīmīgi un vienkārši šeit aprakstāma, taču varu teikt, ka tie cilvēki, kuri nokļūst pie mums uz dziedināšanu, aptuveni seši – septiņi no desmit, atrodas uz lejupejošā attīstības ceļa. Tādējādi cilvēki, kuriem ir lejupejošais attīstības scenārijs “pievelk” dažādas negatīvās situācijas un enerģijas, bet tā rezultātā veidojas dažādas lielākas un mazākas ķibeles. Turpmāk šo neveiksmju jauda var pieaugt, jo mainās kopējā esošā enerģiju struktūra globāli planētas mērogā.

 

Piedāvāju, Jums sekojošo:

1. Apzinieties, ka Jūsu domu spēks ir visjaudīgākais jūsu darba  un vēlmju instruments.

2.  Apzinieties, ka viss, kas Jums ir, ir radīts Jūsu iztēlē agrāk, tādējādi domas ir tās, kuras radīja jūsu tagadējo fizisko realitāti.

3. Izvēlieties savā attīstībā vienu no enerģijas veidiem. Tā kā šī planēta šobrīd vēl ir duālisma planēta, tad cilvēks fiziskajā veidolā var radīt sevī un caur sevi piesaistīt tikai vienu no enerģijas veidiem: zemo vibrāciju enerģijas (Tumsas enerģijas) vai augsto vibrāciju enerģijas (Gaismas enerģijas). Šajā duālisma pasaulē jebkura izvēle nav nosodāma, arī tad, ja cilvēks ir izvēlējies enerģijas veidu, kurš, piemēram, jums, šķiet pilnīgi un galīgi nepieņemams. Tāda ir cilvēka personīgā un brīvā izvēle un respektējiet šādu cilvēka izvēli uz šīs brīvās gribas planētas! Ja jums traucē zināmā cilvēka dzīves veids, tad mainīt jūs varat attiecībā pret notiekošo starp jums un šo cilvēku, tikai SEVI! Pieņemiet stingrus lēmumus un rīkojieties, it īpaši tad, ja jūs esat izvēlējušies Apziņas jeb Gaismas ceļu.

4. Ja esat nolēmuši, ka turpmāk vēlaties radīt un piesaistīt tikai Gaismas enerģijas, tad iesaku pielietot šādu lūgšanu:

 

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj!

Gaismas Dievi Radītāji! Karmas Valdnieki! Kosmiskie Garīgie Gaismas Skolotāji!

Mani mīļie Gaismas Sargeņģeļi! Visi Gaismas un Mīlestības spēki!

 

Lūgšana par augšupeju

Es izsaku nodomu, ka vēlos iet pa augšupejošo Gaismas un Mīlestības attīstības ceļu. Lūdzu noņemt no manis piesaisti pie Tumsas Ģimenes, pie lejupejas attīstības egregora un pārcelt mani no lejupejošās enerģijas plūsmas augšupejošajā attīstības plūsmā. Dodiet man Gaismas un Mīlestības sargeņģeli un Apziņas noskaņotāju. Es laužu līgumus par lejupeju visos līmeņos līdz Visaugstākā Radītāja līmeņiem, es laužu līgumus ar Tumsas Ģimeni, ar Luciferu un viņa eņģeļiem.

Es ar savu nodoma spēku laužu visus līgumus, solījumus un zvērestus, ko es esmu devis(-usi) šajā vai iepriekšējās dzīvēs, visos savos esības līmeņos, tajā skaitā es laužu zvērestus kalpot Tumsai, Anti-Kristam, Anti-Trīsvienībai, Kaligastijai, lielvalstu dēmoniem, reliģijām, reliģiskiem dieviem un pretdieviem.

Es atkodēju savu Tumsas pirmsākumu un transformēju to par Gaismu. Es atkodēju savas Gaismas un Mīlestības īpašības, it īpaši Ticību, ka Es esmu Radītāja daļa, tātad es varu izpausties ar maksimālām spējām trīs un vairāku dimensiju pasaulēs ar savu Ticību.

Es lūdzu dot Gaismas spēku nostiprinājumu, lai varu ar šo garīgo darba instrumentu turpināt pozitīvo evolūciju ar  Gaismu, Mīlestību, Ticību un Rīcību.

 

Šo lūgšanu jūs varat lūgt tad, kad vēlaties: vakarā pirms aizmigšanas, no rīta pamostoties, kādā citā brīvā brīdī. Ja vēlaties, varat šo lūgšanu lūgt arī par citiem t.sk. saviem mīļajiem un tuvajiem, taču šeit ir viens ļoti stingrs noteikums -  ja jūs ejat pa Gaismas-Apziņas ceļu, jūs nedrīkstat neko darīt pret otra cilvēka brīvo gribu! Tāpēc pirms iesākat lūgšanu par citiem, sāciet lūgšanu ar vārdiem: “Kosmiskie Gaismas un Mīlestības spēki. Es lūdzu, tik, cik tas ir harmoniski un atbilst kosmosa un karmas likumiem, lūdzu palīdziet manai meitai (vārds), manam dēlam (vārds), (manai ģimenei kopumā) utt., iet pa augšupejošo Gaismas un Mīlestības attīstības ceļu . . .” Turpiniet iepriekšminēto lūgšanu, lūgšanā mainot locījumus, daudzskaitļa formu utt.

 

Tomēr ir daudzi cilvēki (meistari, mācītāji, skolotāji utt.), kuri sludina, ka viņi attīstās pa Gaismas un Mīlestības ceļu, jo viņi, patiesi, tā arī domā. Viņi piesauc Dieva un mīlestības vārdus ik teikumā, taču man ar skumjām jāsaka – tie ir maldi: nav iespējams iet pa Gaismas ceļu, ja cilvēks vienlaicīgi ir agresīvs, melīgs, mantkārīgs, slavas un varas kārs, ja cilvēks spēj tiesību sargam draudēt ar frāzēm: “Tu esi līķis!”; ja konkurente sūta draudu vēstules, kurās pedagoģei draudīgi izteikts nodoms: “Mēs ar savu advokātu tevi . . .”; utt. Dubultdzīvē, kur vienā veidolā cilvēks skaisti runā, bet tajā pat laikā ar otru savu esamību rīkojas zemiski – tas NAV Gaismas-Apziņas ceļš. Jūs, tie, kuri redzat šādas dubultpersonības savā apkārtesošajā sabiedrībā, lūdzu, atcerieties: turpiniet pret viņiem izturēties ar mīlestību, bez naida un agresijas, jo šeit ir divi aspekti:

-        ja jūs radat naidu, jūsu enerģija stiprina šī cilvēka enerģētisko potenciālu un palielina šī cilvēka personīgā egregora zemo vibrāciju jaudu. Vai jūs vēlaties, lai jūsu pretimstāvošais kļūst stiprāks no jūsu pašu radītās enerģijas?

-          lūdziet par šo cilvēku, lai viņš top par Gaismas un Mīlestības enerģijas nesēju, tādējādi jūsu Gaismas enerģija drupinās šī cilvēka zemo vibrāciju jaudu un potenciālu. Galu galā var būt šis cilvēks tomēr mainās (diemžēl tas notiek reti) un kļūst par jūsu patiesu draugu, labākajā gadījumā, vai arī jūsu ceļi šķiras, lai nekrustotos nekad.

 

Galvenā mācība, kura mums ir jāiemācās šādās situācijās ir spēja: “Pagriezt otru vaigu, kad sit pa vienu vaigu.” Taču, mīļie, stop!, jums nav trešā vaiga, tāpēc, ja esat dabūjuši pļauku vienreiz, sūtiet mīlestības enerģiju sitējam tik daudz, kad tad, kad jūs  būsiet pagriezuši otru vaigu, viņš vairs nebūs spējīgs jums iesist. Te ir tā būtība. Kā sūtīt mīlestību?

1. viss, ko jūs lūdzaties sev, palūdziet arī viņam (tas ko tu dari citam – tu dari sev. Bībele).

2.  iedomājieties cilvēku, kurš jums dara pāri ietītu baltā mirdzošā enerģijā vai violetā starā. Iedomātā enerģija transformē un tīra cilvēkā esošos melnos enerģijas veidojumus: naidu, agresiju, sliktos ieradumus utt. par Gaismu un Mīlestību. Atcerieties, ka jūsu domas rada un viss iedomātais smalkajā matērijā realizējas, bet fiziskais ķermenis ir smalko matēriju iluzors atspoguļojums, tāpēc jāsāk ar smalkajiem līmeņiem.

 

Sāciet jauno dzīves atskaites posmu ar jaunu skaistu scenāriju un šī scenārija autors esat jūs pats, Jūs pats būsiet sev Ziemassvētku vecītis:

1. Paņemiet skaistu papīra lapu un sarakstiet visas savas vēlmes nākošajam gadam un savai dzīvei kopumā. Rakstiet daudz. Rakstiet par to, ka vēlaties iet pa Gaismas un Mīlestības attīstības augšupejošo Apziņas ceļu, par to, ka jūs esat fiziski veseli, garīgi attīstīti, materiāli nodrošināti, par to, ka esat pozitīvā saskarsmē ar saviem mīļajiem un tuvajiem, ar kolēģiem, draugiem, radiem un planētas Zeme redzamo un neredzamo daļu. Rakstiet, ka gribat būt visus mīlošam un pašam visu mīlētam, ka jums ir brīva griba, domas,  darbi un jūsu rīcība ir radoša, aktīva un visur, kur jūs ierodaties Jūs izstarojat caur sevi Gaismu, Mīlestību un Harmoniju. . . (Vēlmju saraksta  garumam nav ierobežojuma).

2.Tad, kad esat uzrakstījuši vēlmju sarakstu, tad to vēlreiz pārlasiet, lai labāk iegaumētu savu jauno scenāriju.

3. Pēc savu vēlmju izlasīšanas, lasiet lūgšanu, kura nostiprinās jūsu vēlmju piepildīšanos.

 

“Kosmiskie Gaismas un Mīlestības dievi, es izsaku nodomu, ka es vēlos lai  man ir jauns Gaismas un Mīlestības scenārijs. Es pieņemu, ka mans jaunais scenārijs ir veidots tā, ka mana attīstība un pieredzes apgūšana notiek tikai caur apziņu ar Gaismas un Mīlestības enerģijām.

Manā jaunajā scenārijā ir visu manu 12 paralēlo scenāriju veidots sakopojums no tiem notikumiem un pieredzes apgūšanas procesiem, kuri ir pozitīvi, maksimāli sastāvoši no Gaismas un Mīlestības.

 Manā jaunajā scenārijā ir notikumi, kas virza manu garīgo attīstību tikai caur  apziņu bez ciešanu enerģijām.

 Visas manas matrices, sākot no mana pirmsākuma, saskaņā ar manu garīgo potenciālu, regulāri tiek papildinātas ar Gaismas elementiem un fragmentiem.

 Man aktīvi un jaudīgi ir atjaunotas visas manas DNS spirāles un Gaismas šķiedras tās sākotnējā Gaismas Dieva Radītāja izskatā. Visi mani DNS līmeņi un apakšlīmeņi darbojas ar dievišķo Gaismas un Mīlestības Radīšanas enerģiju.

 Es lūdzu manu jauno scenāriju kopēt uz visiem bijušajiem scenārijiem paralēlajās pasaulēs ar Gaismu un Mīlestību.

 Es esmu jaunajā scenārijā. Es piepildu savu jauno scenāriju. Es esmu savā attīstībā pa augšupejošo Gaismas un Mīlestības attīstības ceļu.

 Visaugstākais kosmiskais Radītāj! Gaismas Dievi Radītāji! Kosmiskie Gaismas un Mīlestības spēki! Mani mīļie Gaismas sargeņģeļi!

        Paldies, ka jūs uzklausiet manas lūgšanas. Lūdzu palīdziet man un palieciet kopā ar mani. Sargiet un pavadiet mani.”

 

Lai mums visiem veicas ātrāk izveidot tādus scenārijus, no kuriem, tos saliekot kopā, veidojas Gaismas un Mīlestības planēta, kur visi cilvēki ir laimīgi, priecīgi un cilvēciski. Tas ir iespējams – noticiet tam, kaut arī vēl kādu laiku liksies, ka tas ir nereāli un tā ir utopija. Tikai noticiet tam un sāciet planētas pārveidošanā ar sevi un saviem mīļajiem un tuvajiem.

 

Sāciet mācīties būt laimīgi jau tagad. Lai Saulgriežu laikā Jūsu dvēseļu baltums piestaro mūsu mīļo planētu un Jūsu mīļos un tuvos ar Gaismu un Mīlestību!

 

 

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva.

http://www.urantija.lv/lv/publikacijas/publikacijas/44/


Pievienots: 2009/12/11