SVĒTĪBA

Es svētīju Zemi un Visumu – mūsu Radītājus.

Es svētīju savus garīgos un fiziskos vecākus visās inkarnācijās.

Es svētīju savi mīlestībā un pateicībā, visās savās inkarnācijās, pašas izvēlētos veidos.

Es svētīju savas iepriekšējās dzīves un cilvēkus, kas bija ar mani un visus, kas tolaik dzīvoja.

Es svētīju savus bērnus un mazbērnus, visās manās inkarnācijās.

Es svētīju visus savus brāļus un māsas, visās manās inkarnācijās.

Es svētīju visus savus senčus, visās manās inkarnācijās.

Es svētīju mīlestībā un pateicībā savus skolotājus.

Es svētīju mīlestībā un pateicībā visas stihijas.

Es lūdzu piedošanu visiem un izlūdzos viņu svētību.

Es piedodu visiem, kam man jāpiedod un svētīju viņus mīlestībā un pateicībā un izlūdzos viņu svētību.

Es ar mīlestību pieņemu Gaismu un Tumsu, pateicos tām par viņu esamību.

Ar mīlestību un pateicību pieņemu visas pārmaiņas un notikumus manā dzīvē, jo zinu, ka tās man nāk par labu.

Es pateicos, es pateicos, es pateicos!

Lēmums:

Es dzīvoju mīlestībā, pateicībā un paļāvībā.

Atjaunojas mans DNS, un viss mans organisms manifestē un izbauda šo jauno mīlestības, paļāvības un pateicības sajūtu!

Daina.


Pievienots: 2009/02/22