LŪGŠANA - MEDITĀCIJA

Visaugstākais Visuma radītāj

Gaismas, Mīlestības un Harmonijas spēki

Gaismas eņģeļi, Gaismas sargeņģeļi, Gaismas ercenģeļi, skolotāji un visi, kas vēlas piedalīties šajā procesā.

Es pieņemu atpakaļ visās savās inkarnācijās radītās ļaunuma izpausmes, noskaudumus, nolādējumus, cietsirdības izpausmes, slepkavības un asins grēkus, greizsirdību un dusmas, un cita veida negācijas.

Ielieku tās kapsulā un nosūtu Radītājam pārkausēšanai un transformēšanai par mīlestību, piedošanu un paļāvību, man harmoniskā un pieņemamā veidā.

Es nododu atpakaļ devējiem visus man uzliktās ļaunuma izpausmes, noskaudumus, nolādējumus, cietsirdības izpausmes, slepkavības un asins grēkus, greizsirdību un dusmas, un cita veida negācijas.

Es lūdzu pāridarītājam visus tos iekapsulēt un nosūtīt Radītājam pārkausēšanai un transformēšanai par mīlestību, piedošanu un paļāvību, tiem harmoniskā un pieņemamā veidā.

Es lūdzu visus savus senčus un mīļos cilvēkus, bērnus un mazbērnus, visās manās inkarnācijās, pieņemt atpakaļ visas savas uzliktās ļaunuma izpausmes, noskaudumus, nolādējumus, cietsirdības izpausmes, slepkavības, asins grēkus, greizsirdību un dusmas, un cita veida negācijas.

Es lūdzu pāridarītājam visus tos iekapsulēt un nosūtīt Radītājam pārkausēšanai un transformēšanai par mīlestību, piedošanu un paļāvību, tiem harmoniskā un pieņemamā veidā.

Es lūdzu tumsas egregorus pieņemt atpakaļ, man visās inkarnācijās uzliktos sodus, pāridarījumus, dusmu un negāciju izpausmes - iekapsulēt un nosūtīt Radītājam pārkausēšanai un transformēšanai par mīlestību, piedošanu un paļāvību, tiem harmoniskā un pieņemamā veidā.

Es lūdzu to darīt tiem, kas jūt tādu vajadzību, sev harmoniskā un pieņemamā veidā.

Es pateicos, es pateicos, es pateicos

Visiem, kas man palīdz šajā procesā un ir klāt.

Pateicos Visumam, Zemei, visām stihijām, visam, kā sastāvdaļa es esmu.

Pateicos Visaugstākajam Visuma Radītājam,

Gaismas, Mīlestības un Harmonijas spēkiem,

Gaismas eņģeļiem, Gaismas sargeņģeļiem, Gaismas ercenģeļiem, skolotājiem un visiem, kas piedalījās šai procesā!


Daina.

Pievienots: 2009/02/21