PIEDOŠANAUz šīs planētas, parasti, Gaismas dvēseles iemiesojas vairāk kārt, bet katrā reinkarnācijā cilvēki apgūstot pieredzi gan apzināti, gan neapzināti ir nodarījuši pāri citiem domās, vārdos un ar rīcību, tādējādi veidojas negatīvais karmiskais uzkrājums. Saskaņā ar Kosmiskajiem likumiem tas tiek atstrādāts caur ciešanām šajā pat vai citās reinkarnācijās. Taču negatīvo karmisko uzkrājumu var transformēt lūgšanas meditācijā. Nav svarīgi vai Jūs apzināties visus, kuriem esat nodarījuši pāri, bet, ja pieņemat ka tā noteikti varētu būt - no sirds ar patiesu attieksmi, palūdziet visiem piedošanu, lai transformētu negatīvo uzkrājumu par pozitīvas frekvences enerģiju. 


 „Visaugstākais Kosmiskais Radītāj! Tava Gaismas un mīlestības daļa! Mani tīrās Gaismas un Mīlestības Kosmiskie vecāki un skolotāji! Mani tīrās Gaismas un Mīlestības Sargeņģeļi! Mana Augstākā Pilnīgā daļa! Mana dievišķā Gaismas Virsbūtība! Visas Kosmiskās un Zemes tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas!  Es izsaucu Jūs! Lūdzu sadzirdiet mani, lūdzu palīdziet man!


Es lūdzu piedošanu visām dzīvām būtnēm, cilvēkiem, dvēselēm, egregoriem, hierarhijām, civilizācijām, stihiju gariem, visiem tiem, kuriem es jebkad apzināti vai neapzināti, šajā vai iepriekšējās dzīvēs esmu nodarījis pāri, sagādājis sāpes vai ciešanas, manipulējis ar tiem vai atņēmis dzīvību. Es lūdzu par to piedošanu. Es piepildu ar tīro Gaismu un Mīlestību tās dvēseles un visus, kam es nodarīju pāri. Es transformēju un dzēšu visus tos karmiskos uzkrājumus, kas šādām dvēselēm radušies manas vainas dēļ, lai tās var turpināt savu evolūciju bez ciešanām.


Es lūdzu piedošanu Augstākajam Kosmiskajam Radītājam, saviem Gaismas un Mīlestības Skolotājiem, Sargeņģeļiem, savai Dvēselei par to, ja es kādreiz apzināti vai neapzināti kādam nodarīju pāri, vai pats sev; kalpoju Tumsai vai maģijai, apgūstot pieredzi, izzinot duālismu. Es pateicos par šo pieredzi. Es turpinu savu evolūciju bez sevis vainošanas, bez citu vainošanas, bet tikai un vienīgi pa augšupejošo garīgās attīstības, Gaismas un Mīlestības evolūcijas ceļu. 


Es pārtransformēju visu manu iepriekšējo dzīvju un šīs dzīves laikā radītās negatīvās pieredzes enerģijas par Tīro Gaismu un pievienoju tās savai Dvēselei kā pozitīvo pieredzi.


Es piedodu pats visiem tiem, kas nodarījuši pāri man. Es sūtu viņiem savu Piedošanu un savu Mīlestību. (Domās aizsūtām savu piedošanu visiem tiem, kas, kā jums šķiet, ir nodarījuši  pāri. Cilvēki un dvēseles atnāk pie mums kā skolotāji - ar piedošanu un mīlestību mēs zināmā mērā varam sakārtot šīs attiecības.)
 
Es lūdzu piedošanu Visaugstākajam Kosmiskajam Radītājam, Mūsu Visuma Radītājiem, Gaismas spēkiem, Kosmosam, Visumam, Mātei Zeme un tās Dvēselei Maldenai, visām stihijām, visiem stihiju gariem un visiem Mātes Zeme bērniem.


Es lūdzu piedošanu Vīriešu, Sieviešu un Bērnu Apziņas egregoriem, Iņ, Jaņ un Den enerģijām.
Lūdzu piedošanu savā vārdā un manas dzimtas vārdā visām dvēselēm un cilvēkiem, kuriem šajā vai iepriekšējās dzīvēs bijām nodarījuši pāri, un piedodu visiem tiem, kuri šajā vai iepriekšējās dzīvēs bija nodarījuši pāri mums.
Es lūdzu piedošanu savam fiziskajam ķermenim par sevis nemīlēšanu un pāri darījumiem, kas radīti ar manām domām, darbiem vai vārdiem.


Es lūdzu piedošanu Varas, Naudas, Slavas, Seksa, Ģimenes, Darbības, Pretdarbības, Zināšanu, Ticības, Matērijas un Laika egregoriem un harmonizēju ar tiem savas attiecības.


Es piedodu visas kļūdas un pāri darījumus sev un citiem un turpinu savu attīstību bez sevis vainošanas.
Es lūdzu dzēst visus astrālos parādus, karmiskos mezglus, negatīvos līgumus, un cita veida negatīvās enerģijas starp mani un visām dvēselēm, starp mani un visiem cilvēkiem, starp mani un visām būtnēm un būtībām, manā pagātnē, tagadnē un nākotnē. Es lūdzu dzēst visas enerģijas, kas mūs saista un, kuras ir paredzētas manas karmas atstrādei caur ciešanām.


Man jau šodien ir tikai harmoniska un pozitīva saskarsme ar visiem cilvēkiem. Es kārtoju ar Gaismu un Mīlestību manas attiecības ar (skaļi vai domās sauciet cilvēku vārdus vai vizualizējiet cilvēkus...).


Es pārtraucu visas negatīvās saites un saistības ar visiem šiem cilvēkiem, lūdzu katram no viņiem piedošanu un piedodu, aktivizēju pozitīvus līgumus tik, cik tas ir harmoniski.


Es transformēju par Gaismu un Mīlestību pagātnē, tagadnē un nākotnē visa veida savu, tai skaitā man piesaistīto svešo karmu, iepriekšējo dzīvju un šīs dzīves pagājušo laiku nepabeigtības sajūtas. Manas pagātnes, tagadnes un nākotnes scenārijos ir ierakstīti tikai Gaismas, Mīlestības, Harmonijas un Gaismas ēras izpausmes scenāriji.
Lūdzu transformēt karmu visos manos līmeņos cik vien tālu tas ir iespējams manā daudzdimensionālajā izpausmē. Lūdzu transformēt karmu pa mana tēva līniju un pa manas mātes līniju, un lūdzu transformēt karmu tajā vietā, kur es esmu dzimis. Es dodu atļauju celt manas vibrācijas tā, lai izdzēšas viss, kas ir ar zemām vibrācijām un var traucēt man būt un sastāvēt tikai no Gaismas un Mīlestības enerģijām.


Es apvienoju visu savu iepriekšējo dzīvju un šīs dzīves laikā apgūtās pozitīvās pieredzes, gudrības un Mīlestības enerģijas; apvienoju un aktivizēju tās šeit un tagad, lai varu šo pieredzi pielietot šajā dzīvē, lai apzinātos un saprastu savu dvēseles Zemes un Kosmisko uzdevumu, lai kalpotu cilvēkiem un sabiedrībai, savai planētai, Radītājam. Es transformēju un noņemu no sevis visus ierobežojumus, kodus, programmas un imprintus; visu to, kas traucē manai turpmākai garīgai attīstībai, pozitīvai evolūcijai, fiziskai veselībai.


Es pateicos Jums, Visaugstākais Kosmiskais Radītāj, mani mīļie Gaismas un Mīlestības Kosmiskie vecāki, skolotāji un sargeņģeļi. Lūdzu esiet kopā ar mani, sargiet mani un sargiet manus mīļos un tuvos ik mirkli.  Es pateicos Tev manu ķermeni, ka tu kalpo man dvēseles Zemes pieredzes apgūšanas laikā. Lūdzu vienmēr esi vesels!


http://www.urantija.lv/lv/general/869-71-saruna.html?start=6


Pievienots: 2013/07/19