Ēnu un Gaismas integrēšana ar Dieva Mātes/Tēva kosmiskajām liesmāmYou Tube www.youtube.com/user/AnritaMelchizedek
iTunes download https://itunes.apple.com/us/app/ascension-app/id575116885?mt=8

 
Es esmu svētā pārveidojošā Dievišķās Mīlestības liesma, kas sevī integrē gan ēnas, gan Gaismu nolūkā patiesi pieredzēt Sevi ar Visa radītā Kosmiskās Sirds palīdzību.


Es piesaucu svētās Dieva Mātes/Tēva kosmiskās liesmas, Debesu Spēku klātbūtni un manu ES ESMU Klātbūtni, lai palīdzētu man atbrīvot vecās enerģijas, negatīvās domas un jūtas, maldīgos uzskatus un vērtējumus, lai es patiesi varu mīlēt visus Savus aspektus. Es tagad ieeju sevī, dziļi elpoju un iezemējos Zemes Mātes kristāliskajā sirdī.


Tagad es atbrīvoju visus man piemītošos kaitīgos ieradumus un vizualizēju Zeltītu- Vara krāsas Gaismas liesmu, kas no mana mugurkaula izplūst pa visu augumu un enerģētisko lauku, aizvācot visas sastrēgušās domformas, negatīvo gaisotni, tumšās enerģijas un tām radniecīgās krāsas. Es saku: „Es mīlu un rūpējos par sevi. Mans Dievišķais Es tiek dziļi mīlēts un godāts. Man vairs nav jāapspiež vai jābloķē savas emocijas. Es spēju mīļi un maigi atbrīvot, transmutēt un pieņemt visus manas Būtības aspektus, zinot, ka mani atbalsta viss Dievišķais visos manas esības līmeņos un es patiesi spēju veikt vēlamās pārmaiņas manā dzīvē un Visa Kas Ir realitātē.”


Es tagad atbrīvoju visu skaudību, alkatību vai greizsirdību jebkādās izpausmēs un vizualizēju skaistu Sudraba gaismas liesmu plūstošu no muguras centra un ieplūstošu manā ķermenī un enerģētiskajā laukā. Es saku: „Es dzīvoju pilnīgā pārpilnībā, pārpilnība piepilda katru manas dzīves aspektu, es dzīvoju Mīlestības un uzplaukuma apziņā, sajūtot Dievišķo Mīlestību un jaunās Zemes Gaismas kodus. Ar savu iekšējo redzējumu, viedumu un apgaismību es kop-radu manu realitāti kā Gaismas būtne- Meistars. Kā kop-radītājs ar Debesu Spēkiem es katrā Tagad momentā pievelku, izpaužu un ienesu savā realitātē visu sev vajadzīgo.”


Es tagad atbrīvoju visas iespējamās upura un vajātāja enerģijas un vizualizēju skaistu Sudraboti Zeltītu Gaismu, izplūstošu no mana muguras centra un ieplūstošu visā manā ķermenī un enerģētiskajā laukā. Es saku: „Es godāju un cienu sevi, es esmu pārveidojošā Dievišķās Mīlestības liesma un Gaismas būtne- Meistars. Es radu veselīgu apkārtni un savā telpā aicinu tikai tos, kuri patiesi mani redz, godā un mīl mani, tāpat kā to daru es. Visi ceļi manā priekšā ir Dievišķās Mīlestības ceļi. Es ieeju manas sirds starojumā un manas būtības skaistajās un brīnumainajās zināšanās.”


Tagad es atbrīvoju visu man piemītošo lepnumu, aizspriedumus un augstprātību un vizualizēju skaistu Zeltītas Gaismas liesmu izplūstam no mana mugurkaula kanāla pa visu manu ķermeni un enerģētisko lauku, aizvācot visas iesīkstējušās domformas, negatīvās sajūtas, tumšās enerģijas un ar tām saistītās krāsas. Es saku: „Es dzīvoju un pieredzu Dzīvi atrodoties Dievišķās Mīlestības starojumā, zinot to, ka visa Dzīve ir dievišķi vienlīdzīga un tikai Kosmiskā apziņa atšķir indivīdu no indivīda. Izplešot savu apziņu, es ieskauju visu Dzīvi Vienas Vienotības Apziņā. Es esmu Mīlestības Dievišķais iemiesojums un dzīvoju Mīlestībā, harmonijā un mierā ar visiem visapkārt.”


Tagad es atbrīvoju man piemītošās kauna un vainas enerģijas un vizualizēju skaistu Platīna Gaismas liesmu izplūstam no mana mugurkaula kanāla pa visu augumu un enerģētisko lauku. Es saku: „Savas sirds starojumā es apskauju visus manas Būtības aspektus un Visa Radītā Vienoto sirdi. Dievišķā kārtā man palīdz un mani atbalsta, mani dziļi mīl mana ES Esmu Klātbūtne un Visaugstās Gaismas Būtnes, un es pieredzu manis radītās iespējas, mīlestību un viedumu, es mīlu un piedodu sev, jo mīlu un piedodu citiem.”


Tagad es atbrīvoju no sevis visas man piemītošās dusmas vai aizvainojumu un vizualizēju skaistu Dimanta Gaismas liesmu plūstam no mana mugurkaula kanāla pa visu augumu un enerģētisko lauku. Es saku: „Es pieprasu aizvākt visas karmiskās lietas, maldīgos uzskatus un vērtējumus, jo es paceļos virs visiem zemes ierobežojumiem un limitiem. Es paņemu atpakaļ citiem atdoto spēku un sava prāta zemapziņu. Caur Radītā centru un Dieva Mātes/Tēva sirdi es izvēlos par savu vaduguni Mīlestību; attiecībās, darbībā un visos savstarpējos kontaktos Es Esmu Mīlestības iemiesojums.”


 
Es piesaucu savu Es Esmu Klātbūtni aizvākt baiļu programmu un aktivizēt baiļu matricas- likvidēšanas programmu manā ķermenī un enerģētiskajā laukā.


Es piesaucu manu Es Esmu Klātbūtni, lai pilnīgi aktivizētu manas 12 DNS spirāles un palaistu visus vajadzīgos kodus un sakrālās ģeometrijas zīmes no visām Gaismas dimensiju realitātēm.


Es piesaucu manu Es Esmu Klātbūtni radī mant Es Esmu Avatāra Gaismas ķermeni, un visi mani elektroni griežas tādā pat frekvencē kā Viedas Meistaru elektroni.


Es piesaucu manu Es Esmu Klātbūtni iezemēt Gaismas informācijas sūtījumus no augstākajām Gaismas skolām un es atceros manas Gaismas iniciācijas.


Es piesaucu manu Es Esmu Klātbūtni pacelt manu Gaismas planetārā līmeņa koeficientu no 92-99%.

 
Tagad es apņemu sevi skaistā mierinošā Zilās liesmas gaismā, kas atgriež manam ķermenim un enerģētiskajam laukam atpakaļ tā perfekto vibrāciju un frekvenču līdzsvaru.


Tagad es iecentrējos sevī, dziļi elpojot, ieeju sevī un vēlreiz iezemējos Zemes Mātes kristāliskajā sirdī, zinot, ka Es Esmu ne tikai Dievišķa Gaismas būtne, bet arī svētā pārveidojošā Dievišķās Mīlestības liesma, kas kalpo Zemes Mātei un visai tās dzīvei.

 
Affirmations and Invocation by Anrita Melchizedek www.pleiadianlight.net
Artwork by Jeff Bigman www.bigmanart.com
Music by Michael Hammer www.michaelhammer.com

Ascension App download for iPad, iPhone and iPod
https://itunes.apple.com/us/app/ascension-app/id575116885?mt=

Tulkoja Māra Brante
http://gaismasdarbinieki.blogspot.com


Pievienots: 2012/11/16