DARBS AR AFIRMĀCIJĀM

Katru dienu strādājiet ar pozitīvām afirmācijām!
Izveidojiet savu pozitīvo afirmāciju sarakstu un pārlasiet to vismaz vienu reizi dienā.
Sarakstā varat ielikt, piemēram, šādas vēlmes:
 • Es esmu fiziski un garīgi vesels, materiāli nodrošināts un esmu pozitīvā sadarbībā ar sabiedrību.
 • Man ir harmoniska ģimene, kurā mēs viens otru cienām un mīlam; paļaujamies un uzticamies viens otram.
 • Man jau šodien ir tikai pozitīva saskarsme, tikai pozitīvi līgumi ar visiem cilvēkiem, tajā skaitā ar maniem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem.
 • Es harmonizēju visas manas attiecības ar pasauli, ar visiem cilvēkiem, ar visiem Dabas spēkiem, stihijām un stihiju gariem, ar  visiem Mātes Zemes bērniem un pašam(-i) ar sevi.
 • Es iedarbinu manu fizisko ķermeni pilnīgās veselības režīmā, atveseļoju visas mana ķermeņa orgānu sistēmas, orgānus, šūnas, molekulas un atomus.
 • Es piepildu manu fizisko ķermeni maksimāli jaudīgi ar Gaismu un Mīlestību, ar veselības dziedinošo un veselības dzīvinošo enerģiju.
 • Es piepildu sevi ar gudrību, pozitīvo domāšanu, veselo saprātu, cerību, ticību, drošsirdību, taisnīgumu, darbīgumu, aktivitāti, rīcību,  prieku, idejām, interesēm, Gaismu, Mīlestību un Harmoniju.
 • Es aktivizēju manu vislabāko scenāriju uz planētas Zeme, kuru es varu piepildīt ar Gaismu un Mīlestību.
 • Manī ir spēja ticēt saviem spēkiem un sasniegt to Gaismas mērķi, uz kuru tiecas mana dvēsele.
 • Man jau šodien ir gribasspēks, mērķtiecība, atjautība, Visaugstākā Kosmiskā Radītāja varenība, maigums, žēlsirdība, pacietība!
 • Manī jau šodien ir mīlestība, gudrība, atklātība, pašpietiekamība, dvēseles skaistums!
 • Es tiecos pēc savas pilnveidošanās un pozitīvas evolūcijas!
 • Man ir aktīvs prāts un mērķtiecīgs gribasspēks!
 • Man jau šodien ir skaistums, paškontrole, pārliecinātība, līdzsvars. Visur tur, kur es ierodos, es ienesu harmoniju, līdzsvaru un mieru.
 • Man jau šodien ir realitātes izjūta, intelekts, redzesloka plašums, praktiskums, taisnīgums! Savā darbā un profesijā es sasniedzu panākumus caur kalpošanu gaismai, mīlestībai un harmonijai!
 • Manī ir pacietība, dvēseles un gara tīrība!
 • Man jau šodien ir realitātes sajūta un izpratne par manu personīgo realitāti.
 • Man jau šodien ir darbs, kas man patīk un dod gandarījumu. Mana dzīve ir piepildīta ar jēgu, ar pozitīvo saskarsmi, ar pozitīvajiem notikumiem.
 • Es jau šodien radu savu nākotni ar pozitīvām domām, darbiem, vārdiem un dzīves veidu.
 • Man jau šodien ir pietiekoši daudz naudas un citu materiālo līdzekļu, man ir viss, kas man ir vajadzīgs materiālajai dzīvei.
 • Es jau šodien mainu savā dzīve visu, kas man nepatīk vai sagādā diskomfortu.
 • Es uztveru naudu, tehniku un citas materiālās vērtības kā līdzekli, lai piepildītu savas dzīves uzdevumus un scenāriju tajā materiālajā līmenī, kurā es atrodos.
 • Es jau šodien pozitīvi vērtēju savu fizisko ķermeni, es pieņemu savu ārējo izskatu tādu, kāds tas ir.
 • Es esmu savas dzīves saimnieks. Ar mani viss ir kartībā, es varu iemantot visu, ko gribu. Manā dzīvē ieplūst bezgalīgas bagātības. Jo vairāk man ir, jo vairāk es varu dot. Jo vairāk es dodu, jo vairāk es saņemu, jo laimīgāks(-a) es jūtos.
 • Man ir laba, stipra, gudra un mīloša sirds.
http://www.urantija.lv/lv/publikacijas/publikacijas/135/
Pievienots: 2009/04/14