Mosties!


Mosties!


Mosties mana gaisma
Mosties!


Mosties mana mīlestība
Mosties!


Mosties mana harmonija
Mosties!


Mosties mana ticība
Mosties!


Mostaties mani enerģētiskie centri
Mostaties!


Mosties mans dzīves spēks
Mosties!


Mosties mans fiziskais ķermeni
Mosties!


Mostieties mani smalkie ķermeņi
Mostieties!


Mosties mana sirdsapziņa
Mosties!


Mosties mana zemapziņa
Mosties!


Mosties mana virsapziņa
Mosties!


Mosties mana apziņa
Mosties!


Mosties mans prāts
Mosties!


Mosties mans veselais saprāts
Mosties!


Mosties mana jaunība
Mosties!


Mosties mana brīvā griba
Mosties!


Mosties mans rāmum
Mosties!


Mosties mans tīrais redzējum
Mosties!


Mosties visu iespējamība
Mosties!


Mosties tīrais iekšā un ārā
Mosties!


Mosties mana pārliecība
Mosties!


Mosties mana drosme
Mosties!


Mosties mana pozitīvā domāšana 
Mosties!


Mosties mana gudrība
Mosties!


Mosties mans dzīvespriek
Mosties!


Mosties mana cieņa pret citiem
Mosties!


Mosties mana uzņēmība
Mosties!

Mosties manī patiesība
Mosties!


Mosties mana veselība
Mosties! 


Mosties mana gaisma
Mosties!


Mosties mana mīlestība
Mosties!


Mosties mana harmonija
Mosties!


Mosties mana ticība

Mosties!Pievienots: 2012/02/19