Iņ un Jaņ enerģijas harmonizēšana


Meditatīva apcere


Lūdzam Erceņģeli Mihaēlu, lai Viņš ir klāt, piedalās un vada mūs.


Koncentrējamies uz Garīgās Sirds centru, elpojam dziļi, vienmērīgi.


Enerģija no Sirds centra ceļas, uz augšu, uz kakla čakru, trešo aci un atver Vainagčakru. Mēs sajūtam, kā saņemam Gara Gaismu un Skaidrību. Atgriežamies Garīgās Sirds centrā, Enerģija no Sirds Centra plūst uz leju uz Saules pinumu uz otro un pirmo čakru, tālāk plūst uz Zemi līdz Zemes centra Kristālam. Mēs esam sazemēti un pārvadam Svēto Gara Gaismu uz Zemes Kodolu.


Vizualizējam lielu skaistu Templi – Svētās Sirds Templi – mūsu Sirds iekšējo realitāti. Ejam iekšā Templī. Mūsu priekšā ir divas, blakus esošas durvis. Erceņģelis Mihaēls paņem mani pie rokas un ieved pa durvīm, kas ir pa kreisi. Viņš ved mūs uz Dievišķās Sievišķības Svētnīcu. Tā ir vieta mūsu sirdī, kur deg Dievišķās Sievišķības Svētā Liesma. To sauc par Magdalēnas enerģiju, par godu Marijai – Magdalēnai, kas nesa sevī šo enerģiju Kristus dzīves laikā. Mēs sajūtam savā Sirdī silto, brīnišķo liesmu un caur to pieredzam visas Dievišķās  Sievišķās enerģijas kvalitātes – beznosacījuma mīlestību, prieku un mieru, skaistumu, visa pieņemšanu un visa saudzēšanu. Mēs izjūtam jutekliskumu, seksualitāti, kaisli un radīšanas prieku.


Mēs esam Dievišķā Sievišķība, mēs esam vienoti ar to.. Gan vīrietis, gan sieviete izbaudām lielu prieku un vienotību, un Dievišķās Sievišķības enerģiju. Pārvietojam Sievišķās Liesmas siltumu un prieku ārpus sava Enerģētiskā Ķermeņa, sava Gaismas Ķermeņa. Enerģētiskajā matricā atveras un aktivizējas Magdalēnas Režģis un mūsu Gaismas Ķermenis saplūst ar starojošo Magdalēnas enerģiju. Elpojam dziļi un sajūtam, kā caur Sirdi izplešas mūsu enerģija.


Eņģelis Mihaēls atved mūs atpakaļ pie abām Tempļa ieejas durvīm. Tagad viņš mūs ved iekšā Templī pa durvīm, kas ir labajā pusē – Dievišķās Vīrišķības Svētnīcā, kas ir vietā Sirdī, kur deg Dievišķās Vīrišķības Liesma. Tā tiek saukta par Jēzus Kristus Enerģiju, jo Viņš savas dzīves laikā nesa sevī Dievišķo Vīrišķības Enerģiju.


Mēs savā Sirdī sajūtam stipru un varenu Vīrišķās Enerģijas Liesmu un caur to pieredzam sevī visas Dievišķās Vīrišķības  kvalitātes – Visaptverošu Beznosacījuma Mīlestību, drosmi, tieksmi pasargāt un vadīt, atbildību, piedzīvojumu kāri, prieku, humoru, jutekliskumu, seksualitāti, kaisli, radītprieku. Mēs esam vienoti ar Dievišķo Vīrišķības enerģiju. Gan Vīrietis, gan Sieviete izbaudām lielu prieku un vienotību ar Dievišķo Vīrišķību. Vīrišķības Liesmas spēles un prieks pārvietojas mūsu Enerģētiskajā ķermenī, iziet ārpus mūsu Gaismas ķermeņa un aktivizē enerģētiskajā matricā Kristus Režģi. Mūsu Gaismas ķermenis savienojas ar starojošo Kristus Enerģiju. Elpojam dziļi un sajūtam kā caur mūsu Sirdi izplešas enerģija.


Mūsu priekšā paveras trešās durvis. Erceņģelis Mihaēls ieved mūs Augstākās Sirds Svētnīcā – Svētapslēptās Vienotības Templī, vietā, kur Dievišķā Sievišķība un Dievišķā Vīrišķība saplūst Svētajā Vienotības dejā. Mēs redzam kā abas Dievišķās Enerģijas Liesmas savijas kopā Ekstāzē un lieglaimē, vijoties veido spirāli, savijas, sajaucas un pārtop par vienu. Mēs esam Dvīņu Liesma. Svētā Savienība un mūsu Sirdī ir pilnīgs līdzsvars.


Izjūtam dziļu prieku un pateicību, jo mūsu pašu Sirdī esam savienojušies ar mīļoto.


Vai Esam gatavi nāķošajam solim? Sajust mūsu pašu Dievišķās Dvīņu Liesmas būtību kā RADĪTĀJU?


Erceņģelis Mihaēls mūs izved pa atvērtām durvīm Visumā. Tā vietā, lai kristu, mēs izplešam spārnus un lidojam. Mēs esam Cilvēks – Eņģelis, un mums ir spārni, lai lidotu! Šai brīdī mēs zinām, kas mēs esam! Mēs sajūtam  Dievišķo Liesmu dziļi savā būtībā  un paceļamies uz starojošiem Gara spārniem.


Mēs redzama visapkŗt Radīšanas Spirāles un zinām, ka esam bezgalīgi. Mēs redzam mūžīgos dzimšanas un nāves, esības un radīšanas ciklus un zinām, ka paši esam radīti. Patiesība ir mūsu sirdīs un mēs esam gatavi harmonijā ar Garu uzsākt vīties un griezties jaunā radīšanas ciklā. Erceņģelis Mihaēls to sauc par „Jauno Zemi”. Tas ir jauns esības un rašanās veids, vieta, kur mēs ikkatrā būtnē redzam starojošu Garu..., kur mēs visi esam Vienas Dvīņu liesmas starojošā Enerģijā,. Mēs sajūtam nebeidzamu prieku un mūžīgās esības ciklus. Rašanās..., Radīšana..., Rašanās..., Esība... .


Mēs esam piedzimuši, lai lidotu!

Mēs esam mūžīgi, mēs esam nemirstīgi!

Kļūstam, kļūstam, kas mēs varam būt! Kļūstam, kļūstam, tas ir mūsu Liktenis!


No angļu valodas tulkojusi Ruta R.Pievienots: 2011/01/16