Piedošana, Nevainojama dzīve un Mīlestības, Prieka un Vienotības meditācija

novembris/2010


Vēstījums no Sananda caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!

Ar katru brīdi spēkā pieaug gaisma. Mēs lūdzam jūs saglabāt stiprību un drosmi. Mēs gribam, lai jūs zinātu, ka jūs, patiešām, radāt pasaules pārmaiņas, jūs veicat pārmaiņas sevī. Mēs lūdzam jūs meditēt, būt un atrasties piedošanā, piedodot, mīļie, katrā tagad momentā. Mēs zinām, ka ego vēlas iznākt priekšplānā, atkal pārņemt kontroli. Mēs zinām, ka ir grūti atrasties tajā realitātē, kurā esat. Mīļie, piedošana ir atslēga visam un visiem. Mīļie, tik daudz jau esat paveikuši šajā tagad momentā. Esiet laipni un mīloši pret sevi un piedodiet sev, lai no jums atkrīt viss vecais, nokalpojušais, viss tas, kas nekalpo jūsu augstākajam labumam.


Mīliet sevi, mīļie, meditējiet katru rītu. Ielaidiet sevī mīlestību, jūsu dievišķās Es Esmu Klātbūtnes mīlestību. Piesauciet savu dievišķo ES ESMU Klātbūtni, piesauciet 10. Staru, kas atkodē jūsu gaismas ķermeni. Atkārtojiet šo piesaukumu arī dienas laikā. Apņemiet sevi, mīļie, savas Svētās Sirds mīlestībā. Tā ir jūsu dievišķās ES ESMU Klātbūtnes mīlestība. Šī ir tā mīlestība, kas iznesīs jūs cauri katram tagad momentam. Tā ir visa Radītā pamats. Uz mīlestības būvēts viss Radītais, viss Radītais formējies un viss Radītais tagad ieiet nākotnē uz mīlestības pamatiem, uz jūsu Svētās Sirds mīlestības pamatiem.


Ikviens esat Miera Punkts. Jūs esat visa Radītā Miera Punkts. To zinot un paplašinot, šis Miera Punkts, šī jūsu Svētās Sirds mīlestība, tā jūs piepilda ar savu dievišķo ES ESMU Klātbūtni. Jūs piepildāt sevi ar Dimanta daļiņām, jūs piepildāt sevi ar Radītāja mīlestību, un jūs izplešaties un izplešaties, jūsu sirdspukstiem pulsējot, tie sitas savienoti ar visa Radītā sirds pukstiem, Radītā Kosmiskajiem Sirds pukstiem, ar Dieva Sirdspukstiem.


Pagātnē, kad es atrados inkarnācijā, gaisma bija tik blīva, tik smaga. ka visiem uz planētas bija ļoti grūti veikt kaut mazāko kustību uz priekšu. Es nācu laikā, kad uz planētas bija ļoti vajadzīga mīlestība, un manis dotais vēstījums tika pieņemts un sagrozīts tā, lai sniegtu labumu Baznīcas hierarhijai un tiem, kas atradās pie varas. Mans vēstījums nav mainījies. Tas ir mīlestības vēstījums, piedošanas, līdzjūtības, cerību, atdošanās un nodošanās vēstījums. Tas ir vienotības vēstījums, viena sirds puksta vēstījums. Tas ir vēstījums par jūsu savienību ar visu Radīto. Tajos senajos laikos, kad atrados inkarnācijā, dvēselei pietika ar vismazāko savienību ar savu iekšējo Es. Tajā laikā uz zemes trūka gaismas, lai jau tad sāktu stāstīt par to, kas patiesībā esat, lai paplašinātu jūsu apziņu, lai veicinātu savienošanos ar visu dzīvi, ar zemi. Šī, mīļie, ir vissvētākā dāvana jums, jums tā pieder šajā tagad momentā, šī paplašinātās apziņas dāvana.


Kopā ar paplašinātās apziņas dāvanu nāk arī atbildība. Zinot, ka esat viens vesels ar saviem brāļiem un māsām, ziniet arī to, ka esat viens ar Zemes Māti. Jūs zināt, ka dzīvnieki ir jūsu jaunākie brāļi un māsas, jūs zināt, ka visam eksistējošajam ir apziņa. Mēs lūdzam jums mīļie, sākt dzīvot nevainojami labu dzīvi, sākt dzīvot un atrasties patiesībā katrā tagad momentā. Pietuvojoties patiesībai, uzkrājot lielākas zināšanas, augstāku viedumu, vairs nav pieņemami turpināt ko tādu, kas nekalpo augstākajam labumam un visu augstākajam labumam. Kad cilvēks zina augstāko patiesību, tad cilvēkam ir arī jādzīvo šajā augstākajā patiesībā. Dzīvojiet nevainojami labā attieksmē pret visu, mīļie, un jūs sasniegsiet augstāku līmeni; tas jau notiek arī tagad. Jūs ceļaties augšā un lidojat, un ceļat un plūstat un paceļaties aizvien uz augšu ar saviem eņģeļa spārniem, mēs esam tepat ar jums. Mēs jūs uztveram un mēs ceļamies augšup kopā ar jums.


Mīļie, jūs ikviens esat apveltīts ar unikālām dāvanām, kas ir perfektas un piemeklētas tieši jums. Šīs dāvanas ir  tādās kombinācijās, kas neatkārtojas nevienai citai dvēselei uz planētas. Tās ir dāvanas, mīļie, kas ļaus jums uzsākt dievišķo kalpošanu un iezemēt jūsu garīgo misiju uz zemes. Šīs dāvanas liks dziedāt jūsu sirdīm. Ikvienam jums pieder puzles gabaliņš, tāds kāda citam nav. Ikviens esat ļoti svarīgs un nozīmīgs šeit uz zemes. Dievišķais Plāns netiek izpildīts līdz brīdim, kad ikviens ir izpildījis savu dievišķo misiju, līdz katra dvēsele atgriežas mājās, līdz katra dvēsele nepabeidz to kādēļ nāca šurp. To var paveikt viegli un ātri, vai arī to var izdarīt daudzās dzīvēs, kas turpināsies trešajā dimensijā. Nav pareizas vai nepareizas rīcības, mīļie, jūs varat pildīt dievišķo misiju cik ilgi vien vēlaties. Pastāv mūžība, tāpēc pret jums izturas tikai un vienīgi ar mīlestību un līdzjūtību, jūs esat apņemti šajā mīlestībā un līdzjūtībā no visiem tiem, kas atrodas augstākās realitātēs.


Dzīve, mīļie, var būt prieka pilna, un tā var būt arī blīva un ļoti smaga. Izvēlieties prieku, izvēlieties mīlestību, zināšanas, viedumu. Izvēlieties savu iekšējo vadību, izvēlieties savu Dievišķo Es. Mēs stāstām jums par to, kas sniedz jums prieku, to, kas izpleš jūsu sirdi, tas vienmēr nāk no dievišķā, vienmēr, mīļie.


Šajā reizē došu jums meditāciju, mīlestības, prieka un vienotības meditāciju.

Aizveriet acis, elpojiet dziļi un novirziet apziņu uz savu Svēto Sirdi. Atveriet sirdi, piepildiet sevi ar jūsu Dievišķo Es mīlestību, ar jūsu ES ESMU Klātbūtnes mīlestību. Sajūtiet sirds izplešanos.... un tagad piesauciet Otro staru- Mīlestības un Vieduma staru. Piesauciet Zilo Staru. Ietiniet sevi zilā gaismā. Zilais ir viedums, viedums par savu Dievišķo Es, Kosmosa viedums, jūs esat šis viedums. Lai tas piesūcina katru jūsu aspektu un šķautni. Redziet, kā zilā gaisma piepilda jūsu lauku. Redziet, kā zilais stars piepilda jūsu lauku... Un tad sūtiet zilo staru kā dāvanu Zemes Mātei... sajūtiet zilā stara mīlestību. Un redziet šo mīlestību tāpat kā rozā mīlestības gaismu, kas ieplūst un piepilda jūsu lauku un tad ietiecas lejup Zemes Mātē, piepilda to un piepilda tās lauku. Un tad pavērojiet, kā zilais un rozā savienojas kā viens, zilās gaismas viedums un mātes mīlestības rozā gaisma savienojas kopā kā viens...


Un tagad sajūtiet savās sirdīs, saskatiet savās sirdīs, pieredziet savās sirdīs, Trīskāršās Uguns liesmas izplešanos. Labajā pusē atrodas Tēva gribas zilā liesma, Mātes mīlošā rozā liesma, kreisajā pusē, un centrā liesmo vieduma zeltītā liesma... Mīlestība, griba, viedums, perfekta harmonija, liesmojoša, piepildoša... Jūsu sirds centrs ir piepildīts ar spoži degošu liesmu, tā izplešas un piepilda jūsu lauku. Un izpletiet to vēl lielāku, lai tā aizsniedz jūsu brāļus un māsas. Izsūtiet šo gaismu ārā, pārklājiet ar šo svētīto gaismu visu planētu, pārklājiet to ar savas Svētās Sirds trīs lapu liesmu... un sūtiet šo gaismu zemes mātei; pasniedziet to zemes mātei kā dāvanu.


Un tagad, mīļie, piesauciet 12. Staru, svēto, mirdzošo zelta 12. Staru, visu Staru apkopojumu uz zemes. Tas ir Dieva Apziņas, visu iespēju lauka 12. Stars. Piesauciet to savā tuvumā, apņemiet sevi ar 12. Staru, tieši tik, cik jums tas ir vajadzīgs. Ielaidiet to savā sirdī un iepludiniet to Zemes Mātē kā dāvanu, piepildiet savu lauku, piepildiet viņas lauku un sniedziet 12. Staru no sevis kā dāvanu zemes mātei un visām dzīvības formām, tieši tik, cik tas ir vajadzīgi. Divpadsmitais Stars ir zaigojoša zelta gaisma, redziet šo gaismu, redziet sevi kā šķidru līstošu zelta gaismu, redziet zemes māti un visās tās dzīvības formas kā šķidru zelta gaismu, līdzsvarā, harmonijā, mīlestībā, priekā, līdzjūtībā...


Un tagad, piesauciet Violeto Liesmu, redziet kā tā sāk plūst pretim jums, ienākot jūsu būtībā caur vainaga čakru, redziet to plūstam augšup no zemes mātes kā virpuļvēju, redziet, kā tā izplešas, liesmojot no jūsu sirds čakras centra, piepildot jūs un jūsu lauku, atkal ieejot atpakaļ zemes mātē, viņa to piedāvā jums, un jūs to kā dāvanu piedāvājat viņai... un mēs piesaucam Sen Žermēnu, Portiju, Zadkiēlu, Ametistu un Violetās Liesmas eņģeļus, lai tie palīdzētu šajā tagad momentā, jo mēs sūtām Violeto Liesmu visapkārt planētai, Mātei Zemei un visām dzīvības formām, palīdzot un transmutējot, un transformējot visu nokalpojušo un neatbilstošo augstākajam labumam. Piesauciet savu ES ESMU Klātbūtni aktivizēt Violeto Liesmu, transmutēt un transformēt... un tagad aizsūtiet Violeto Liesmu visam Radītajam kā dāvanu, kas palīdz visam Radītajam Radītāja Gaismas izplatībā un vairošanā, visam, kas  vairo Kosmisko sirds pukstus, transmutē, transformē...


Mīļie, tagad piesauciet 9.staru... šis skaisti zili zaļais Stars mirdzoši piepildīts ar Dieva gaismu... piepildiet sevi ar 9.Stara prieku.... izpletiet to, izpletiet to, sūtiet to zemes mātei, sūtiet to planētai, visām dzīvības formām, saviem brāļiem un māsām, dzīvniekiem, visai apziņai, sūtiet šo Devītā Stara prieku... izpletieties, izpletieties... pārklājiet savu svētīto planētu ar Devītā Stara prieku. Un tagad, mīļie, sūtiet to visam radītajam... Radītāja prieku. Sūtiet Radītāja mīlestību, viedumu un gribu visam, visam radītajam, vēlreiz... tāpēc, ka esat tagad momentā, šis tagad moments un viens ar visu radīto... Un tā tas ir.


Es Esmu Sananda

www.transformingradiance.com

Mana mīlestība un svētība,

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/12/03