Meditācija: Vienotība ar Visu Radīto

Novembris /2010


Vēstījums no erceņģeļa Mihaēla, caur Rev. Mišeli Kotantu


Mīļie!

Šajos lielo pārmaiņu brīnumu laikos, vienmēr atcerieties, ka mēs esam tepat, kopā ar jums. Augstāko realitāšu būtnes ir kopā ar jums katrā Šeit un Tagad Momentā. Mēs nekad neesam jūs atstājuši vai pametuši. Tā ir trešās dimensijas frekvenču ilūzija, kas liek jums ticēt un domāt, ka esat vieni. Katrā Šeit un Tagad Momentā, kad aizklīstat prom no savas Svētās Sirds mīlestības, tad dziļi ieelpojiet un atgrieziet apziņu savā Svētajā Sirdī. Atgriezieties pie šīs mīlestības, mīļie. Tur, jūsu sirdīs, varat atrast visdziļāko savienību ar savu Dievišķo Es. Savā sirdī atradīsiet visdziļāko savienošanos ar visu augstāko realitāšu būtnēm, kas atrodas tepat, lai jums palīdzētu. Ne mirkli nešaubieties, mēs esam ar jums. Mēs visi esam Viens Vesels. Mēs esam Viss Kas Ir. Ikkatra dvēsele uz zemes ir Viss Kas Ir. Ļaujiet mums palīdzēt un sniegt jums meditāciju, lai ieietu un sasniegtu šādu apziņas stāvokli. Kad jūtaties „pazaudējušies”, cīnāties, neesat savienojumā paši ar sevi, kā tas notiek ar daudziem šajos pārmaiņu laikos, mierīgi atsēdieties, uzsāciet meditāciju un savienojiet sevi ar visas dzīves vienotību, ar zemi, tad visu, kas atrodas virs jums, jūsu Dievišķo Es un Kosmosu, Kosmiskajiem Sirdspukstiem.Mīļie, sagatavojieties, ja vēlaties, aizdedziet sveci un ieslēdziet patīkamu mūziku, lai atvieglotu savienošanās procesu. Elpojiet dziļi, mierīgi un aizveriet acis. Koncentrējiet uzmanību uz jūsu Svēto Sirdi. Sajūtiet mīlestību, sajūtiet skaistumu, harmoniju, vienotību. Tie esat jūs, mīļie. Tā ir jūsu Svētās Sirds mīlestība. Tas ir Viss Kas Ir, tas ir Dievišķais Es un jūsu savienošanās ar visu Radīto. Sēdiet rāmi un sajūtiet varenumu, mīlestības brīnumu.... Tagad ļaujiet savam Svētajam Prātam kust un izplesties, saplūst ar jūsu Svēto Sirdi, kļūt par vienu ar jūsu Svēto Sirdi. Izpletiet savu Svēto Sirdi līdz vairs nav divu lietu, līdz viss kļuvis viens. Nav nošķirtības. Tā ir tikai ilūzija, ka jūs un tie citi ir dalīti un šķirti. Sajauciet tos vienā. Sajauciet savu apzinīgo prātu, zemapziņas prātu un virsapziņas prātu vienā, sajauciet visu kopā savā Svētajā Sirdī. Elpojiet un esiet, vienkārši ļaujiet šai Sevis vienotībai piesūcināt visu jūsu būtību...


Un tagad, mīļie, izpletiet savu Svēto Sirdi un Prātu, kā vienu, izpletiet, lai piepildītu sevi, savu lauku, elpojiet un dariet to tik ilgi, cik jums tas ir vajadzīgs......Tagad ieelpojiet un izpletiet savu Svēto Sirds/Prātu, lai iekļautu tajā un piepildītu ar to arī zemes māti ar visām dzīvības formām uz zemes......Jūsu Svētā Sirds/Prāts, jūs, esat viena apziņa ar zemi un visām dzīvības formām. Jūsu apziņā nav separācijas. Viss ir viens, viss ir savienots.


Tagad, elpojiet un kādu laiku izjūtiet šīs savienības svētlaimi, sajūtiet mīlestību, kā Viens, ar zemi, katru dvēseli, katru dzīvības formu. Viss ir apziņa, viss ir mīlestība...


Dziļi elpojiet un pamazām paplašiniet sevī šo apziņu, lai iekļautu tajā arī saules sistēmu. Jūs sākāt no Sevis, kas atrodas uz zemes, un esat nonākuši līdz saules līmeņa apziņai par jūsu dievišķo Vienotību. Sēdiet klusi un vērojiet ap jums apkārt esošās planētas. Ieraugiet sauli, sajūtiet to mīlestību un apziņu, kas staro no būtnēm, kas piepilda jūsu saules sistēmu ar mīlestību. Jūsu saules sistēma kūsā dzīvībā, mīļie, mīlestībā, priekā un Dieva Avota pārpilnībā. Sajūtiet šo mīlestību, savienojieties ar jūsu sauli, gan ēterisko, gan fizisko sauli, savienojieties ar Heliosu un Vestu, jūsu Saules Logosu......Savienojieties ar planētu ķermeņiem un to ēteriskajiem ķermeņiem.


Tā ir varena mīlestības izplešanās, un kad esat gatavi, izpletiet šo mīlestību uz Galaktisko centru, redzot, kā Melhiors, jūsu Galaktiskais Logoss, stāv un sagaida jūs. Jūs esat visa Radītā paplašināšanās un mēs lūdzam jūs sajust šo mīlestību, izplešanos, Dieva Sirds Pukstus. Sēdiet klusu un sajūtiet savas sirds pukstus. Pieslēdzieties tiem, sāciet izjust tās pulsu kopsolī ar Māti zemi un visām jūsu planētas dzīvības formām. Sajūtiet šo Kosmisko Sirdpukstu pieslēgšanos jūsu saules sistēmai, planētu ķermeņiem, saulei, visai apziņai...... sajūtiet šo pulsu, kas pulsē un sitas jūsu galaktikā. Pieslēdzieties Kosmiskajiem Sirdspukstiem aizvien vēl pašiem turpinot izplesties......Elpojiet dziļi, mīļie, un esiet šī vienotība, šis saslēgums ar Kosmosu un visu Radīto. Dziļi elpojiet, kad saprotiet, izprotiet un izjūtiet notiekošo.


Dziļi elpojot, ieplūstiet Visuma centrā, kurā jūs sagaida Visuma Logoss Melhisedeks un sāciet pievienoties visuma izstarotajam pulsam. Savienojieties ar visuma pulsu, kas nu kļūst par jūsu sirds pukstiem, ietverot saules izplešanos, galaktisko izplešanos, un sajūtiet mīlestību, viedumu, labās gribas starojumu, mieru, harmoniju, pārpilnību......Sajūtiet sevis paša izplešanos, sajūtiet vienotību ar visu radīto, kad ieejat visuma un nu jau arī multi visuma līmeņos.......Viss ir viens. Viss ir Dieva Avots. Elpojiet un izprotiet šo sapratni. Esiet šī sapratne. Sajūtiet pulsu, Kosmosa sirds pulsu, kosmosa viedumu......Jūs esat Kosmoss, jūs esat viedums, jūs esat viens ar visu apziņu.


Vēl reizi izpletieties, mīļie, vēlreiz paplašiniet sevi, lai ietvertu sevī visus apziņas līmeņus, lai ietvertu visus Avota apziņas līmeņus, lai ietvertu sevī Mahatmu. Sajūtiet Mahatmas gaismu......Sajūtiet savu Es Esmu Klātbūtnes gaismu......sajūtiet eņģeļu, ercenģeļu, Gaismas Skolotāju, Gaismas padomes gaismu un mīlestību......Apstipriniet vēlreiz un spēciniet savu Vienotību ar šīm būtnēm, no kurām jutāties atdalīti. Veidojiet savu savienību, savu sapratni un viedumu ar šīm būtnēm savā Sirds/Svētajā Prātā. Sapludiniet savu apziņu, katru savu būtību, katru savu aspektu un šķautni ar šīm svētītajām būtnēm un Dieva Avotu...


Tagad ļaujiet savai plūsmai izplesties un piepildīt visu radīto. Tas esat jūs. Nav nošķirtības, separācijas ir tikai Viens, Viena Sirds, Viens Prāts, Viss Kas Ir, viss Radītais, Avots. Jūs esat Avots, tāpat kā viss Radītais ir Avots......Piepildiet sevi ar šo sapratni, šo gaismu. Pieaudziet spēkā, drosmē, izturībā, viedumā, mierā, harmonijā un pāri visam- beznosacījumu mīlestībā...


Uzsūciet sevī Dieva personību. Uzsūciet, uzņemiet sevī jums vajadzīgo 12 staru gaismas daudzumu, lai tas notiktu viegli un ātri, harmoniski jums. Peldieties Staru gaismā, peldieties Svētās Sirds/Prāta beznosacījumu mīlestībā, Dieva Avotā, peldieties visa Radītā vienotībā...


Elpojiet un esiet mājās, mīļie......Tur, kur esat, tur ir jūsu mājas. Tās ir Debesis. Jūs piekritāt radīt Debesis uz zemes un sniegt Debesis savai skaistajai planētai zeme, Debesis atrodas jūsos. Izpletiet tās, esiet tās, ziniet to, un ieejiet Viena Vienotā būtības stāvoklī. Elpojiet, mīliet, esiet priekā un pāri visam, palieciet šajā Viena Vienotā apziņā, palieciet savā Svētajā Sirdī. Šī apziņa- Viens Vienots- vienmēr atrodas jūsos, jūsu Svētajā Sirdī.


Mēs, no augstākajām realitātēm, esam te, lai jums palīdzētu, mēs esam un dzīvojam šajā apziņā- Viens, esam Kosmiskajos Sirdpukstos un Viedumā. Ieejiet sevī un saplūstiet ar mums, mīļie. Ļaujiet, mēs jums palīdzēsim.

Es esmu erceņģelis Mihaēls un sniedzu jums šo patiesību.


www.transformingradiance.com.

www.transformingradiance.com

Mana Mīlestība un Svētība,

Mišele


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/11/06