Portijas (Lady Portia) dāvātā attīrīšanās Dvēseles Mirdzuma veicināšanai

27.aprīlis/2010


Meditācija saņemta caur Natāliju Glasoni

           

Mani mīļie draugi, beznosacījumu mīlestības enerģija plūst no manis un liela gaismas būtņu skaita būtībām un dvēselēm, kas strādā kopā ar mani, lai virzītu uz priekšu un modinātu cilvēci. Šajā brīdī mēs apvienojam savas enerģijas, lai varētu notikt šī mūsu komunikācija, kas ir fokusēta uz attīrīšanos un enerģiju tīrību. Enerģiju, domu vai emociju tīrīšana vai attīrīšana ir ļoti svarīgi procesi, jo ļauj saglabāt jūsu prāta un enerģiju skaidrību. Jūsu ikdiena uz Zemes ir pārsātināta ar piedzīvojumiem, sajūtām, iedomām, uzskatiem, domām, skaņām, situācijām emocijām un arī citu cilvēku uzskatiem. Jums ir tāds milzums spēju uzņemt informāciju un noturēt to savā aurā, pat tādas enerģijas vai idejas, kuras paši neesat pamanījuši savā realitātē. Tāpēc jūsu enerģijas var mulsināt jūs pašus un izsist no līdzsvara, tās var kļūt stagnātas, jo nav pamanītas, netiek lietotas vai atbrīvotas. Jūs var salīdzināt ar telpu, kurā nemitīgi stiepiet iekšā jaunus objektus, bet vecos neizmetat vai vispirms telpu neattīrāt. Visi zināt par enerģiju attīrīšanas nepieciešamību un visu veco ieradumu un emociju, īpaši zemo vibrāciju, atbrīvošanu, bet es vēlos jums atgādināt kā šāda tīrīšana un atbrīvošana nepieciešama biežāk. Ļoti vērtīgi būtu katru dienu veltīt tai kādu brīdi, jo ceļojot cauri savai realitātei tas ir kā putekļu savākšana un šie putekļi spēj apslēpt jūsu dvēseles mirdzumu un dabīgo Radītāja gaismu.


Ja dienas laikā nemitīgi uzkrājat informāciju un idejas tās pat neapjaušot un nesajūtot, tad konstatēsiet, ka jūsos atrodas tādas enerģijas, par kurām jūs neko nezināt, tām ir zemākas vibrācijas vai tās ir atdalītas no jūsu patiesās eksistences. Manā uztverē attīrīšanās un dziedināšanai ir jākļūst par pamatnodarbošanos pat, ja jūtaties perfekti mirdzošā veselībā, jo attīrot savas auras un ķermeņa sablīvējumus jūs sākat līdzsvarot augstu vibrāciju enerģijas jūsu būtībās, kas tad kļūst īpaši stipras un veidojas par spēkpilniem pamatiem jūsu būtībai. Konstanti attīroties un dziedinot sevi jūs sākat pārbaudīt sevi daudz pilnīgākā veidā un izprast jūsu enerģijas, kā arī pietuvoties savā ceļā tām vibrācijām, kas konstanti paaugstinās. Tīrīšanās un dziedināšana radīs svēto telpu, kas ļauj jūsu dvēselei pietuvoties un būt klātesošākai un redzamākai jūsu enerģijās, saplūstot un kļūstot par vienu ar jums. Kad neattīrāt savu būtību un nepievienojiet jaunas dziedinošās enerģijas esošajām enerģiju vibrācijām, tad jūsu dvēsele var pazaudēties vai apjukt apmulsuma jūrā. Tas tikai nozīmēs to, ka jūsu dvēseles spēks jūsu realitātē samazināsies.


Kad mēs ļaujam mūsu enerģijai palikt augstās vibrācijās un ātri attīrām nevajadzīgās domas, emocijas vai projekcijas, arī citu idejas, tad mēs gatavojam sevi pilnīgai un absolūtai integrācijai ar Radītāju. Ja gaidāt ciemos kādu īpašu ciemiņu, tad uzkopiet māju, ne jau tikai aiz cieņas pret sevi un gaidāmo personu, bet arī tāpēc, lai radītu telpu priekam un laimei. Tāpat, ja vēlaties savienoties ar Radītāju un savu dvēseli, ir jārada sevī un ap sevi enerģija un telpa, kas ir svēta. Uz Zemes ne vienmēr tas ir viegli izdarāms, jo dzīve jums ik brīdi piedāvā jaunus pārbaudījumus, bet ja jums ir fokuss uz nemitīgu attīrīšanos, sevis un enerģiju dziedināšanu, tad konstatēsiet, ka palieciet līdzsvarots un spējat tikt galā ar visām situācijām daudz mierīgāk un vieglāk.


Mana vēlme ir, lūdzu, kādu brīdi apdomājat iepriekš teikto un izlemiet, vai jums ir nepieciešams veltīt laiku tālākai attīrīšanai un savas būtības dziedināšanai, un vai tas palīdzēs jūsu garīgajā izaugsmē un savienībā ar Radītāju.


           Vēlos dalīties ar jums brīvas formas, bet ticu, ka vērtīgā meditācijā, kas palīdzēs jums attīrīties un dziedināt savu būtību ar noteiktu mērķi. Ievelciet dziļi elpu, lai atbrīvotos un ieņemtu miera un rāmuma stāvokli.


         „Es piesaucu Portijas enerģiju un klātbūtni tuvināties man ļaujot Septītā Stara ašrama Gaismas būtņu vienībai apņemt mani gaismas aplī. Es piesaucu visu pozitīvo un mīlošo gaismas būtņu klātbūtni un lūdzu, lai Portija pilnībā uzrauga šo attīrīšanas procesu.”

 (Iedomājieties, sajūtiet vai apziniet notiekošo un gaismu, kas jūs apņem.)

         „Es piesaucu violeto pārveidojošo liesmu pārklāties un nolaisties pār manu būtību un attīrīt manas enerģijas, pilnīgi izšķīdinot visas nevajadzīgās enerģijas, ko esmu uzņēmis vai uzsūcis no manas realitātes pašam to nemanot, kā arī visas sastāvējušās, stagnātās enerģijas, kas atrodas manā būtībā. Es lūdzu violeto pārveidojošo liesmu pienācīgi attīrīt un iztīrīt manas enerģijas, lai sniegtu lielāku mana prāta, ķermeņa, emociju un enerģiju vibrāciju tīrību un skaidrību.”

 (Vizualizējiet, sajūtiet vai apziniet violetās liesmas klātbūtni, kas visā pilnībā jūs apņem, pieņemiet, ka notiek dziļa tīrīšanās un tiek atbrīvots liels sabiezējumu daudzums.)

          „Es lūdzu violeto liesmu izkliedēties pēc attīrīšanās procesa pabeigšanas. Es lūdzu Portiju un Septītā Stara ašrama Gaismas būtņu vienību ievadīt septītā stara violeto enerģiju dziļi manā būtībā, lai turpinātu attīrīšanās procesu, stabilizētu un līdzsvarotu manas enerģijas.”

 (Violetā liesma ieplūdīs jūsu būtībā no visiem virzieniem un pusēm, strādās ar jūsu enerģijām jums piemērotā veidā.)

        „Es lūdzu Portiju iepludināt visā manā būtībā Violeto Dimanta Attīrošo Gaismu, kas satur Radītāja apziņas augstās vibrācijas, aktivizēšanās enerģiju un skaidrību. Es pieņemu šo tīro enerģiju un gaismu.”

 (Sēdiet un uz brīdi izbaudiet šīs gaismas savādākās vibrācijas.)     

      „Šobrīd visas manas enerģijas attīrās un es sāku aktivizēt manu dvēseli un sirds čakru, lai ļautu manas būtības tīrajai mīlestībai izplūst un sajaukties ar mana ķermeņa, auras, prāta un emociju attīrītajām enerģijām. Es lūdzu Portiju un Septītā Stara vienību atvērt savas sirdis un dvēseles pret mani, dalīties ar mani Radītāja tīrajā mīlestībā, lai es uzņemtu jūsu mīlestību un eksistētu mīlestībā. Esmu pateicīgs par jūsu beznosacījuma mīlestību un zinu, ka tā dziedina un paceļ visu manu būtību.”

(Ieelpojiet beznosacījumu mīlestību ar kuru dalās ar jums gaismas būtnes.)

      „Atrodoties Radītāja mīlestībā un visu klātesošo gaismas būtņu klātbūtnē, es tagad ļauju visām nevajadzīgajām enerģijām, ko esmu šodien un manā pagātnē uzņēmis sevī, aizplūst no manis. Tās man nav vajadzīgas, manī tiek izšķīdināta jebkura atkarība. Es lūdzu Portiju aplikt un izveidot ap manu auru mīlestības lauku, kas darbojas kā filtrs ļaujot manī no manas realitātes ienākt tikai uzturošām un vajadzīgām enerģijām, kas pastiprina manas būtības skaidrību, tīrību, līdzsvaru un dzidrumu, manī radot svēto patvērumu pateicībai un cieņai par manu savienošanos ar Radītāju. Paldies, un tā tas ir. Sacīts - darīts.”


Praktizējot iepriekš doto ik dienas, jūs pacelsiet savu enerģiju vibrācijas un stiprināsiet savienošanos ar jūsu dvēseli un Radītāju.


Ar svētību un dziedinošu mīlestību,

Es esmu Portija

Natālija Glasone

http://www.omna.org/Free_Weekly_Message.html


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/04/30