Meditācija par laimīgu nākotni jūsu valstij, ģimenei un sev

...

Jums jākultivē savā apziņā pozitīvu nākotnes tēlu jūsu zemei, jūsu apdzīvotajai vietai, jūsu ģimenei galu galā. Pierodiet katru reizi pēc jūsu dievkalpojumiem meditēt par labu Krievijai (lasi Latvijai, planētai Zeme). Uzlieciet skaistu krievu komponistu klasisko mūziku – Rahmaņinovu, Čaikovski, pasaules ievērojamos komponistus – Bahu, Bēthovenu, Mocartu (vai kādu citu meditatīvu mūziku) .

Padomājiet par to, kādu nākotni jūs gribētu redzēt jūsu zemē? Nekautrējieties izteikt no pirmā acu uzmetiena visfantastiskākās idejas. Celiet savā apziņā laimīgo nākotni jūsu zemei. Ja jums ir grūti koncentrēties uz visu valsti, tad jūs varat domāt par darbību, ko var veikt jūsu grupa. Un, ja jūs nepiederat nevienai grupai, tad jūs varat savā apziņā veidot nākotni jūsu ģimenei, jūsu radiniekiem un tuviniekiem, beidzot, sev personīgi.

Un, ja jūsu fantāzijas nepietiek, lai izdomātu laimīgu nākotni jūsu zemei, jūsu ģimenei un sev, tad padomājiet par to, kas jūsu priekšstatos ir laime? Ko jūs vēlētos izmainīt jūsu dzīvē, lai pastāvīgi izjustu laimes, miera, harmonijas un mīlestības stāvokli. Pat vienkārši atrodoties paaugstinātā apziņas stāvoklī un aizdzenot projām no sevis smagās domas un jūtas, jūs kļūstat par Gaismas avotu jūsu pasaulei.


Meditācija.


Iztēlojieties, kā jūsu sirdī ieplūst Dievišķā Enerģija nepārtrauktā plūsmā. Un jūs esat šīs Enerģijas īpašnieks. Un uz jums gulstas pilna atbildība par šīs Enerģijas saglabāšanu tīrībā un svētumā. Sajūtiet, kā šī Enerģija piepilda jūsu auru. Jūsu aura izplešas, izlīdzinās. Viss jūsu ķermenis iegrimst svētlaimes, tīksmes stāvoklī. Jūs izjūtat mieru un pārliecību par sevi, par savu nākotni. Jūs saprotat, ka Dievs rūpējas par jums katru minūti, ko jūs pavadāt uz Zemes. Un jums nepieciešams tikai būt vērīgiem un ieklausīties tajos padomos, ko jūs saņemat no jūsu Augstākās daļas.

Jūsu Augstākais Es vienmēr zina, kas jums jādara. Netiepieties, uzklausiet viņa padomus, pieņemiet viņa palīdzību jūsu zemes lietās.

Kad jūs esat miera un mīlestības pilni, pamēģiniet izplatīt šīs jūtas pa visu telpu, kurā jūs atrodaties. Iztēlojieties, ka jūsu aura paplašinās un aptver visu telpu. Pēc tam jūsu aura turpina izplesties un aptver visu namu, kurā jūs atrodaties. Jūsu aura turpina paplašināties un nu jau aptver kaimiņu mājas un visu pilsētu. Un katrs cilvēks, kas nokļūst jūsu auras darbības laukā, kļūst tāds pats mierīgs, harmonisks, līdzsvarots kā jūs paši. Visas sliktās un satraucošās domas pamet katru cilvēku, kas nokļūst jūsu auras darbības laukā.

Ar katru jūsu sirds pukstu jūsu aura arvien paplašinās un paplašinās. Ar katru jūsu ieelpu un izelpu jūsu auras iedarbības lauks kļūst arvien lielāks un lielāks. Jūs varat iztēloties, kā jūsu auras darbības laukā nokļūst visa valsts un visa zemeslode.

Visa pasaule izjūt pastāvīgu Mīlestības un miera trūkumu. Jūs varat uzdāvināt jūsu Mīlestību visai pasaulei, katrai dzīvajai būtnei uz planētas Zeme. Iedomājieties, cik daudzām būtnēm uz planētas Zeme ir vajadzīga jūsu palīdzība tieši tagad. Un Mīlestības viļņi, kas nāk no jūsu sirds tieši šajā brīdī, spēj novērst kādu nāvi vai atvieglot kādam ciešanas. Dāviniet jūsu Mīlestību pasaulei. Tas ir tas, ko jūs varat izdarīt pasaules labā, un kas neprasa no jums nekādus papildus izdevumus. Sūtiet jūsu Mīlestību jūsu valsts prezidentam. Sūtiet jūsu mīlestību visiem cilvēkiem, kam ir vara un no kuriem ir atkarīga situācijas izmainīšanās jūsu valstī. Kad cilvēks sajūt viņam sūtīto Mīlestību, tad tas dod viņam spēkus un pārliecību veikt pareizas, Dievišķīgas darbības.

Lūdziet par to, lai jūsu vadītāji būtu spējīgi saņemt savās sirdīs Dievišķo gudrību. Lai viņu sirdis atvērtos Dievišķai vadībai. Jūsu valsts ir jūsu bērns, jūsu kolektīvais lolojums. Un uz katru no jums gulstas atbildība rūpēties par jūsu bērnu. Tagad jūsu valsts atgādina bez uzraudzības atstātu bērnu, kas nevienam nav vajadzīgs un kuru visi lamā. Izmainiet savu attieksmi pret savu bērnu un situācija jūsu zemē izmainīsies.

Jūs paši varat sastādīt meditācijas tekstu un atkārtot to. Vienīgais nosacījums ir jūsu jūtu patiesīgums un tīrība. Jūs nevarat spēlēt Mīlestību, jūs nevarat spēlēt rūpes par jūsu zemi. Jums tas ir jādara patiesi. Patiesi jāsūta jūsu Mīlestību katrā neharmoniskā situācijā, kas rodas jūsu zemē.

Un tā, sākumā jūs harmonizējat sevi. Sajūtiet Dievišķo Enerģiju, kas nonāk pie jums, jūsu sirdī. Sajūtiet siltumu jūsu sirdī. Jūs jūtat, kā Dievišķā Mīlestība un harmonija ieplūst jūsos no Dievišķās pasaules.

Tagad jūs varat izplatīt šo Mīlestību un šo harmoniju visai jūsu zemei, visai pasaulei.

Un, kad jūs jūsu dzīvē sastapsieties ar jebkādu neharmonisku situāciju, vienmēr atcerieties šīs Mīlestības jūtas jūsu sirdī meditācijas laikā un sūtiet šo Mīlestību no jūsu sirds šajā neharmoniskajā situācijā.


Jūs nevarat cīnīties ar visas pasaules nepilnību, bet jūs varat izstumt visu nepilnību no jūsu pasaules ar jūsu Mīlestības palīdzību.


ES ESMU Lanello, ar mīlestību pret jums


© Tatjana Mikušina, 2005

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga GailePievienots: 2010/04/28