Jūs savienojaties ar savu Augstāko Es

Marlēne Svetlišofa


Vēstījums (meditācija) saņemts  2009.gada  29.decembrī no Dievišķās Mātes


 Mīļie Gaismasdarbinieki!


Iezemēšanās notur jūsu enerģētisko lauku līdzsvarā un harmonijā, un saglabā spējas uztvert augstākās enerģijas un augstākās dimensijas. Ja jūtat enerģiju plūstam cauri jūsu pēdām, tad esat visā pilnībā iezemējušies. Tas ir savienojums ar Zemi, kas dara saprotamu un zināmu notiekošo ap jums.


Centieties ieskicēt sev apkārt Gaismas ķermeni un ietvert tajā savu fizisko ķermeni un enerģētisko lauku. Redziet sevi mirdzam Zeltīti baltā gaismā, tīrības un līdzsvara gaismā. Šī Zeltīti baltā Gaisma ir Kristus apziņa, kas šobrīd caurstrāvo visu planētu un turpinās savu darbību arī turpmāk.


 Šī Gaisma spēj tos, kas tam ir gatavi, sākt savienot ar to Augstākajiem Es.

 Atveriet sevi visā pilnībā šīm iespējam, izrunājot balsī nodomu- atvērties vadības saņemšanai no Augstākā Es, jūsu skolotājiem un pavadoņiem- gidiem. Tā jūs atļaujat sev palīdzēt, kā arī labāk izprotat notiekošo jūsu ķermeņos un tās pārsteidzošās transformācijas. Vienkārši izsakiet balsī jūsu simptomus, grūtības, novērojumus un tie palīdzēs jūsu Garīgajiem gidiem sniegt jums nepieciešamās balansējošās enerģijas, kas tiks nosūtītas tur, kur tās nepieciešamas.


 Atrodiet ik dienas kādu brīdi sev, mieram un atpūtai. Sakiet paldies par visu savas dzīves svētību un tām dāvanām ko saņemat, izjūtiet katra brīža prieku, uzkavējieties priekā pēc iespējas vairāk. Ceļš uz Augšāmcelšanos ved cauri lūgšanām, uzslavām, priekam, pateicībai. Jo vairāk vingrinieties, jo tuvāk pienākat Avotam un spējat saņemt lejup nākošās atbildes.

 

ES ESMU Dievišķā Māte


©2009 Marlene Swetlishoff      


Pievienots: 2009/12/30