Mantra Surja NamaskarVienmēr, kad jūs pārņem skumjas vai slikts garastāvoklis, meklējiet mani pie debesīm, notveriet manu Mīlestības staru, kas sūtīts personīgi jums, un atcerieties šo manu vēstījumu.

Apsoliet sev vienmēr, kad jums uzmāksies smagas domas un šaubas, atcerēties mani. Jums pietiek vienkārši vizualizēt milzīgu, kvēlojošu saules disku zilajās debesīs. Jau pati šī vizualizācija spēj mainīt jūsu stāvokli tieši ap jums esošo cilvēku acu priekšā.

Iemīļotais Helioss 
2009. gada 31. decembrī


Dārgie draugi!
Viens no garīgā darba veidiem ir mantru dziedāšana.

Surja Namaskar – apsveikums saulei 

Om Mitraija Namaha / Om Ravaje Namaha / Om Surja Namaha / 
Om Banave Namaha / Om Kagaja Namaha / Om Pušne Namaha / 
Om Hiranja Garbaija Namaha / Om Maričei Namaha / Om Aditjaija Namaha/ 
Om Savitri Namaha / Om Arkaija Namaha / Om Baskaraija Namaha

https://www.youtube.com/watch?v=4h92tGQuw98&fe

Surja Namaskar mantras apraksts

Om Mitraija Namaha (apsveikums visu draugam) – Sauli sauc par draugu, jo tā nepārtraukti dod mums gaismu, siltumu un enerģiju, lai uzturētu ne tikai mūs, bet visu kosmisko izpausmi. Traktātos Mitra tiek aprakstīta kā tāds, kas modina cilvēkus aktivitātei un uz visu radīto raugās bez diskriminācijas, tieši tāpat kā Saule agrā rītā raida signālu par dienas aktivitātes sākumu un izlej savu gaismu pār visu dzīvību.

Om Ravaje Namaha (apsveikums tam, kas spīd) – kā gaismas avotu Sauli sauc par Ravaja – to, kas spīd un atklāj Dievišķo mirdzēšanu visā dzīvībā.

Om Surja Namaha (apsveikums tam, kas iniciē aktivitāti) – Mēs teicām, ka Saule iedvesmo cilvēku uz aktivitāti, un šajā lomā viņu sauc par Suriju. Saule – Surija nav vienkārši birokrāts, kas nosēž darba dienu savā putekļainajā kabinetā, tas ir ārkārtīgi aktīvs un pastāvīgi ceļo pa visu pasauli savos ugunīgajos ratos, kam aizjūgti septiņi zirgi. Septiņi Saules zirgi simbolizē visus septiņus planētu sistēmu līmeņus, kuros viņš brauc kā inspektors veikt pārbaudes. Neviens nedrīkst palikt bez viņa ietekmes.

Om Bhanave Namaha (apsveikums tam, kas apstaro) – Saule ne tikai vienkārši spīd, Saule ir guru jeb skolotāja fiziskā personifikācija, kas izgaiņā mūsu maldu tumsu tāpat kā katra rītausma izgaisina nakts tumsu. Atcerieties, Saule ir nevis vienkārši atombumba pie debesīm, Saule ir mūsu skolotājs, kas redz visas muļķības, ko mēs darām.

Om Kagaja Namaha (apsveikums tam, kas virzās pāri debesīm) – Saule mums ir laiks, tāpēc viņu sauc Kagaja. Saule virzās pār debess jumu un ļauj mums redzēt laika ritējumu. Saule dos spēku un laimi tam, kas būs punktuāls un precīzs visās savās lietās. Un, protams, Saule parādīs savu žēlastību tam, kas būs uzmanīgs pret dienas un nakts nomaiņu, tas nozīmē – centīsies nepalaist garām nevienu Saules stariņu, bet diennakts tumšajā laikā būs mierīgs un rāms.

Om Pušne Namaha (apsveikums tam, kas dod spēku un barību) – Saule ir visu spēku avots, tāpēc viņu sauc par Pušne. Tāpat kā tēvs viņa baro mūs ar enerģiju, gaismu un dzīvību. Gan prāta spēks, gan fiziskais spēks, gan gara spēks – tās visas ir Saules žēlastības izpausmes. Tas nozīmē, ka mēs pilnīgi esam atkarīgi no viņas visos savas dzīves aspektos.

Om Hiranja Garbhaija Namaha (apsveikums kosmiskajai zelta personībai) – Saule modina arī cilvēka radošo aktivitāti, tāpēc viņu sauc par Hiranja Garbha. Tas nozīmē, ka Saule ir radošais spēks, visas kosmiskās radīšanas spēks. Tas ir spēks, ar kura palīdzību Brahma radīja šo pasauli. Tāpēc kaut kādā ziņā visa dzīvība ir Saulē kā potenciāls, un tas ir lielais kosmiskais princips. Om Maričaija Namaha (apsveikums Saules stariem) – Saule izkliedē ilūzijas un mirāžas. Tāpēc viņu sauc par Mariči par godu viņas stariem un dēliem. Gaismas stari arī ir Saules dēli. Visu savu mūžu mēs meklējam īsto jēgu vai mērķi tāpat kā izslāpis cilvēks meklē ūdeni tuksnesī, bet pieviļas ar mirāžu, ko radījuši pie apvāršņa dejojošie saules stari.

Om Aditjaija Namaha (apsveikums Aditji dēlam) – Saule ir arī dēls. Tāpēc mēs viņu uzrunājam kā Aditji, kas nozīmē Aditji dēls. Tas nozīmē, kamums ir jāciena vecāki visās viņubizpausmēs, sākot ar vecākiem, kas devuši dzīvību mūsu ķermeņiem un beidzot ar vecākiem, kas devuši dzīvību mūsu dvēselēm: Tas ir pats Dievs un, protams, garīgais skolotājs, kas ir dieva pārstāvis un dos mums otro, garīgo piedzimšanu. Om Savitri Namaha (apsveikums tam, kas stimulē Saules spēku) – Saule ir tā, kas modina spēku. Tāpēc viņu uzrunā kā Savitri. Rītausmā Saule atdzīvina cilvēku un ļauj viņam sasniegt nosprausto mērķi.

Om Arkaija Namaha (apsveikums tam, kas ir uzslavas cienīgs) – Arka nozīmē enerģija. Saule ir vislielākais enerģijas avots šajā pasaulē. Tā kā tagad neviens negodina Dievu, bet Saule ir galvenais Dieva pārstāvis šajā pasaulē, viņa ir kā Dieva skatiens, tad arī visus pārņēmusi enerģijas trūkuma problēma, ko tagad sauc nevis par ateismu, bet par depresiju. Vārds depresija skan mazliet patīkamāk nekā vārds ateisms, jo ar to saprot ārstēšanu ar jebkādu citu paņēmienu, izņemot garīgo zināšanu apguvi.

Om Bhaskaraija Namaha (apsveikums tam, kas ved uz apgaismību) – Saule paver mums garīgu ceļu uz mūžīgu laimi, tāpēc viņu sauc par Bhaskaraija. Tas ir apsveikums tam, kas ved uz apgaismību. Saule ir visu transcendentālo un garīgo patiesību atklāšanas simbols. Viņa apgaismo taciņu, kas ved uz mūsu galamērķi – atbrīvošanos no materiālās ilūzijas.

http://www.sirius-riga.lv/Surja%20mantra.html


Pievienots: 2014/01/13