2.03.2008

Labdien!

ESMU nācis pie tevis šai dienā, lai notiktu mūsu atkal redzēšanās.

Tālu vairs nav pavasaris, kad visa daba mostas, un arī cilvēki mostas no ziemas kopā ar dabu.

Cilvēkiem ir jāieklausās dabā. Dabā kļūdu nav, kļūdas ir tikai cilvēkiem, jo cilvēki ir apveltīti ar brīvo gribu, bet dabai tādas nav. Daba dzīvo pēc dabas likumiem un instinktiem.

Tāpēc arī šoreiz vēlos vērst jūsu uzmanību uz jūsu brīvo gribu. Vai pareizi jūs izprotat tās būtību, vai saprotat, ka brīvā griba, tas nozīmē Dievišķās Enerģijas izmantošana.

Jums ir brīva izvēle, kā rīkoties ar Dievišķo Enerģiju, bet vai jūs to vienmēr izmantojat pareizi, pareiziem mērķiem, tas ir lai tuvinātu sevi Radītājam?

Vairums atbildētu Nē vai arī Es Nezinu.

Cik ātri dabā pēc ziemas nāk pavasaris, tik pat ātri , pēc gadsimtiem ilgās stagnācijas, cilvēcei nāk jaunais laikmets, kurš jau ir sācies, kurš jau dzen savus pumpurus un asnus.

Esiet gatavi sagaidīt sevī pavasari.

Lietojas Dievišķo Enerģiju priekš tā, lai ar tās palīdzību sadedzinātu, transformētu sevī visas tās biezās mizas, ar kurām jūs esat apauguši neskaitāmajās inkarnācijās.

Attīriet sevi no visa liekā, atverieties pavasarim, dodiet vietu Saulei savā sirdī.

Saule jau klauvē pie jūsu sirds durvīm, atveriet jel beidzot tās un sajūtiet tās siltumu un mīlestību.

Atcerieties, ka sirdij ir divas ''durvis'', vienas atverat, lai Gaisma un Mīlestība tiek jūsu sirdī, otras, lai tā Gaisma un Mīlestība, kas ir jūsos, tiek dota citiem.

Un kad jūs to būsiet izdarījuši, tad redzēsiet, kā pasaule ap jums uzzied visās varavīksnes krāsās.

Lai Gaisma un Mīlestība ir ar jums!

Jūsu dārgais enģelis, Daro!

(Gautama Budas vēstnesis)Pievienots: 2009/02/24