10.02.2008

Es ESMU nācis uz tavu namu un nesu svētību tev un visai pasaulei.

Lai slavēta Dieva klātbūtne tavā namā!

Laiks uz Zemes neapstājas, tas plūst tajā ritumā, kādu jūs paši esat izvēlējušies. Ja jums labpatīkas dzīvot pēc laika, tad dariet to, tas nav nekas nosodāms. Tik ja to reiz dariet, tad ,lūdzu, izmantojiet savu laiku lietderīgi.

Laiks skrien tiem, kas nelietderīgi izmanto Dievišķo Enerģiju, laiks skrien tiem, kas neapzinās tās esamību.

Laikam vēl pagaidām jums uz Zemes, ir liela nozīme, bet paaugstinoties jūsu apziņai, arī laika vērtība zudīs, un arvien vairāk cilvēku apjautīs laika nozīmi - tepat un tagad.

Vairāk kārt savos vēstījumos un arī tad, kad es biju iemiesojies uz Zemes cilvēka veidolā, ESMU sacījis, devis mācību, strādājiet ar savu apziņu! Jūsu apziņa ir tas, kas atvērs aizskaru, kas ir starp mums un jums, atvērs aizskaru jūsos pašos, kad apzināsieties, kas Dievs esat jūs pats.

Kopiet savu apziņu, rūpējieties par tās tīrību. Nepiesārņojiet  to ar domām par materiālām lietām.

Apziņa ir jūsu templis, svēta vieta.

Tas Kungs mums ir devis iespēju veidot katram savu templi, kas ir kā istaba vienā lielā mājā, un mājas stiprums ir atkarīgs no katras istabas stipruma, neesiet nevērīgi pret savu templi.

Jūs redziet, cik daudz istabas šai namā nav sakoptas. Palīdziet tiem, kas ir iestiguši savas netīrības tumsā, rādiet viņiem gaismu, rādiet viņiem savas tīrās , gaišās istabas, kas pildītas ar Gaismu, Mīlestību un laistās zeltainā mirdzumā.

Jūsos ir spēks, Gaismas nesēji, apzinieties to un palīdziet tiem, kam Mīlestības un gaismas trūkst, kas neredz izeju no sevis paša radītā purva.

Mīliet visus, kā mēs mīlam jūs visus, jo visi mēs esam viena nama iemītnieki, visi mēs esam viens vesels - Dievs!!!

Lai slavēts un mīlēts tas, kas to visu ir radījis!

Ar mīlestību pret visu pasauli,

Gautama Buda!


Pievienots: 2009/02/22