3.02.2008

Jēzus

Svētīta mana klātbūtne tavā namā!

Esmu nācis ar mīlestību, lai dotu to tev un visai pasaulei!

Nemaz tik bieži nenotiek, ka es ar kāda starpniecību nododu vēstījumus jums visiem, kas ir uz Zemes, kas uzņēmušies kalpot Dievam otrpus duālisma aizskaram.

Mani mīļie, vai nav pienācis beidzamais laiks, lai jūs saprastu savu nozīmi un spēku, esot šeit uz Zemes, pildot šo svēto misiju.

Tas, kas ir dots jums, tas nav dots nevienai citai civilizācijai visā visumā un arī citos visumos.

Tad kāpēc jūs noniecināt to, kas jums ir dots, kāpēc jūs veltīgi izšķiežat Dievišķo Enerģiju?!

Beidzamais laiks likt lietā Dievišķo Enerģiju, izmantot to, lai kalpotu tam, kam jūs esat uzņēmuši saistības.

Vai tiešām ir jānotiek kaut kam neatgriezeniskam, kādai dabas vai citām katastrofām, lai cilvēks beidzot aizdomātos, ka viņš nepareizi un nepareizā virzienā tērē Dievišķo Enerģiju.

Esiet stipri savā ticībā, un sāciet izvērtēt to ,ko jūs darāt jau tūlīt, neieslīgstot vēl dziļākā ilūzijā.

Nav rītdienas, ir tepat un tagad.

Viss ir jūsu rokās. Mēs nevaram mainīt pasauli, to varat jūs, mēs varam tikai jūs atbalstīt un palīdzēt. Bet jums ir pirmajiem jāpasniedz mums roka pretim.

Mūsu mīlestība pret jums ir neizmērojama, esam gatavi atbalstīt jūs dienu un nakti.

Ieklausieties sevī, ko saka jūsu sirds, nelieciet važas savai sirdij ar nevajadzīgām domām.

Atveriet sirdis viens otram, lai tā mīlestība, kas nāk no jūsu sirdīm, pārpludina visu pasauli, un tad jebkurš, kas atradīsies jūsu mīlestības ieskauts, nemaz nespēs neko citu, kā mīlēt, jo visi tiecas uz mīlestību, vai tas ir liels, vai mazs, vai balts, vai melns.

Nākot šeit un dodot  jums vēstījumus, mēs tērējam ļoti daudz Svētās Enerģijas. Lūdzu, cieniet mūsu rūpes par jums, un to mīlestību, ko dāvājam jums.

Nav tālu tas brīdis, kad visa pasaule iemirdzēsies visās varavīksnes krāsās, kad nebūs neviena mākoņa, kas aizsegtu to, kas patiesībā ir, un ko jūs vēl nespējat saskatīt.

Arī mūsu pasaules ir pietuvojušās tik ļoti tuvu, ka mūsu rokas drīz saskarsies.

Mēs gaidām to mirkli, kad jūs un mēs, varēsim "dzert" no viena Dievišķās Mīlestības trauka.

Nav uz Zemes tāda mērinstrumenta, kas varētu izmērīt to mīlestības daudzumu, ko mēs jūtam pret jums.

Lai svētīti jūs visi un visi jūsu labie darbi!

Ar mīlestību, Jēzus!


Pievienots: 2009/02/22