NODOMA UN VĒLMES LIKUMSKatrā nodomā un vēlmē iebūvēts mehānisms, ar kura palīdzību to īstenot... visu iespēju valstībā gan nodomam, gan vēlmei ir savs bezgalīgais, organizējošais spēks.
Iesējot nodoma sēkliņu auglīgā aug¬snē, mēs paļaujamies uz to, ka šis organizējošais spēks darbosies mūsu labā.
Iesākumā bija vēlme – prātā izauklēta sēkla. Gudrie, no sirds meditējot, atklāja, ka pastāv saikne starp esošo un neesošo.(Radīšanas dziesma no Rigvēdas)

Piektais garīgais veiksmes likums ir nodoma un vēlmes likums. Šis likums balstās uz to, ka it visā, kas vien dabā pastāv, ir enerģija un informācija. Patiesībā daļiņu laukā nav nekā cita kā vien enerģija un informācija. Daļiņu lauks pats nav nekas cits kā vēl viens tīrās apziņas lauka un visu iespēju valstības nosaukums, un to ietekmē nodomi un vēlmes. Iedziļināsimies šī procesa detaļās.

Iemācies izmantot nodoma spēku, un tu varēsi radīt visu, ko vien vēlies. Protams, tu vari panākt vēlamo rezultātu arī pūloties un cenšoties, bet par to tev jāmaksā ar stresu, infarktiem un kompromisiem, kam pakļauta tavas imūnsistēmas darbība. Daudz vieglāk ir izpildīt piecus nodoma un vēlmes likuma nosacījumus. Pildot šos nosacījumus vēlmju pie¬pildīšanai, nodoms gūst spēku. Tātad:
1) Ieslīgsti tukšumā. Tas nozīmē, ka tev starp domām jāatrod klusums — tas tavas esības līmenis, kas ir tava patiesā būtība, un jāiekļūst tajā.
2) Kad esi atradis šo esības stāvokli, ļauj vaļu saviem nodomiem un vēlmēm. Šajā tukšumā nav domu, nav nodomu, bet, iznācis no tā un stāvot tukšuma un domu krustcelēs, radi nodomu. Ja tev ir vairāki mērķi, pieraksti tos, un paturi tos prātā, ieslīgstot tukšumā. Piemēram, ja tu vēlies, lai tev būtu veiksmīga karjera, ieslīgsti tukšumā ar nodomu veidot veiksmīgu karjeru, un šis nodoms tevi tur gaidīs īsa apziņas uzplaiksnījuma veidā. Ļauj šajā laukā vaļu savām vēlmēm un nodomiem un tu būsi tos iedēstījis auglīgajā visu iespēju augsnē un varēsi gaidīt, kad, pienākot īstajam brīdim, tie sazels un izplauks. Tev nevajag izkašņāt šīs sēkliņas no augsnes, lai pārliecinātos, vai tās tiešām aug, vai arī priekšlaicīgi pieķerties to augļiem. Viss, kas tev jādara, ir jāiesēj tās.
3) Meklē atskaites punktus sevī. Tas nozīmē savas patiesās esības apzināšanos. Tas nozīmē sava gara un saiknes ar visu iespēju valstību apzināšanos. Tas nozīmē arī neskatīties uz sevi ar pasaules acīm, neļaut citu viedokļiem un kritikai sevi ietekmēt. Labs veids, kā pastāvīgi meklēt atskaites punktus tikai un vienīgi sevī, ir turēt savas vēlmes pie sevis. Nestāsti par tām cilvēkiem, kuriem nav tādu pašu vēlmju kā tev un kuri nav ar tevi cieši saistīti.
4) Nepieķeries rezultātam. Tas nozīmē atsacīšanos no stūrgalvīgas pieķeršanās kādam noteiktam rezultātam un vadīt dienas viedā neziņā. Tas nozīmē baudīt katru savas dzīves ceļojuma brīdi arī tad, ja rezultāts nav zināms.
5) Ļauj, lai Visums tiek galā ar niansēm. Tiklīdz tavi nodomi un vēlmes ir iesēti minētajā tukšuma telpā, tām piemīt bezgalīgais organizējošais spēks. Ļauj, lai šis spēks tiek galā ar niansēm tavā vietā.
Neaizmirsti, ka tava patiesā būtība sastāv no tīra gara. Lai ietu kur iedams, ņem līdzi apziņu, ka tava būtība sastāv no gara, ļauj vaļu savām vēlmēm, un neaizmirsti, ka par sīkumiem parūpēsies Visums.

NODOMA UN VĒLMES LIKUMA ĪSTENOŠANA
Es īstenošu nodoma un velmēs likumu, apņemoties, ka:
1) Es izveidošu savu vēlmju sarakstu. Es vienmēr ņemšu šo sarakstu sev līdzi. Pirms nodoties klusumam un meditācijai, es ieskatīšos savu vēlmju sarakstā. Es ieskatīšos tajā katru vakaru pirms gulētiešanas. No rīta pamodies, es pārlasīšu šo sarakstu.
2) Es ļaušu vaļu šajā sarakstā iekļautajām vēlmēm un uzticēšu tās radīšanas klēpim, paļaujoties uz to, ka pat tad, kad man it kā neveicas, viss notiek tā, kā tam jānotiek, un ka Visuma plānā man paredzētas shēmas, kas ir daudz labākas par tām, kuras pats sev esmu izplānojis.
3) Es atgādināšu sev, ka man jārīkojas, domājot par šo brīdi. Es neļaušu šķēršļiem patērēt un izšķīdināt savu tagadnei pievērsto uzmanību. Es pieņemšu tagadni tādu, kāda tā ir, bet nākotnei veltīšu savu labākos nodomus un dziļākās vēlmes.

Dīpaks Čopra
No angļu valodas tulkoja: Ilze Dika, 2002
http://gramataselektroniski.blogspot.com/

Pievienots: 2014/01/02