KARMAS JEB CĒLOŅSAKARĪBU LIKUMSKatra rīcība rada spēcīgu enerģiju, kas atgriežas pie mums tāda, kādu esam to radījuši...
Ko sējam, to arī pļausim.

Ja mēs izvēlamies rīkoties tā, lai vairotu prieku un veiksmi citiem, mūsu karmas augļi būs laime un veiksme.
Karma ir mūžīgais cilvēka brīvības apliecinājums. Mūsu domas, vārdi un darbi ir pavedieni tīklā, ko mēs aužam ap sevi. (Svami Vivekananda)

Trešais garīgais veiksmes likums ir karmas  likums. Karma ir gan pati rīcība, gan tās sekas. Tā reizē ir cēlonis un sekas, jo ikviena rīcība rada spēcīgu enerģiju, kas atgriežas pie mums tāda, kādu paši to esam radījuši. Karmas likumā nav nekā jauna. Ikviens reiz būs dzirdējis parunu "ko sēsi, to pļausi". Ja mēs gribam būt laimīgi, mums jāiemācās sēt laimes sēklas. Karma nozīmē apzinātu izvēli.

KARMAS JEB CĒLOŅSAKARĪBU LIKUMA ĪSTENOŠANA

Es īstenošu karmas likumu, apņemoties, ka:
1) Šodien es pievērsīšu uzmanību visām iz¬vēlēm, ko ik brīdi izdaru. Es ne tikai pievērsīšu tām uzmanību, es tās apzināšos. Es paturēšu prātā, ka labākais veids, kā sagatavoties tam, ko var atnest nākotne, ir pilnībā apzināties pašlaik notiekošo.

2) Izdarot kādu izvēli, es uzdošu sev divus jautājumus: "Kādas būs manas izvēles sekas? Un vai šī izvēle piepildīs un darīs laimīgu mani pašu un tos, kurus tā var skart?"

3) Es prasīšu padomu savai sirdij un pie¬vērsīšu uzmanību savām sajūtām. Ja izvēle man sagādās patīkamas sajūtas, es ļaušos to ietekmei. Ja izvēle, turpretī, man sagādās nepatīkamas iz-jūtas, es apstāšos un ar gara acīm paskatīšos uz iespējamām savas rīcības sekām. Sirdsbalss un sajūtas ļaus man spontāni izdarīt izvēli, kas būs laba gan man, gan tiem cilvēkiem, kas ir ap mani.

Dīpaks Čopra
No angļu valodas tulkoja: Ilze Dika, 2002
http://gramataselektroniski.blogspot.com/

Pievienots: 2013/12/12