DOŠANAS LIKUMSVisums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai... došana un gūšana ir divi dažādi Visuma enerģijas plūduma aspekti. Ja mūsos ir vēlme dot to, ko paši meklējam, caur mums nebeidz plūst Visuma dāsnums.

Otrais garīgais veiksmes likums ir došanas likums. Šo likumu var saukt arī par došanas un gūšanas likumu, jo Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai. Nekas nestāv uz vietas. Tavs ķermenis ir nemitīgā kustībā, un tas nemitīgi mainās ar Visuma ķermeni, tavs prāts ir nemitīgā mijiedarbībā ar kosmosa prātu, tava enerģija ir kosmiskās enerģijas izpausme.

Dzīves plūdums nav nekas cits kā harmoniska visu esības valstības elementu un spēku mijiedarbība. Šī harmoniskā tavas dzīves elementu un spēku mijiedarbība izpaužas kā došanas likums. Tavs ķermenis, tavs prāts nepārtraukti un dinamiski apmainās ar Visumu, tāpēc šīs enerģijas plūsmas nosprostošana līdzinās asinsrites nosprostošanai. Ja asinsrite ir nosprostota, asinis sāk recēt un veidojas trombi. Lai tavā dzīvē nebeigtu riņķot bagātība un turība vai jebkas cits, ko tu vēlies, tev ir gan jādod, gan jāgūst.

DOŠANAS LIKUMA ĪSTENOŠANA

Es īstenošu došanas likumu, apņemoties, ka:
1) Lai es ietu kur iedams, lai satiktu ko satikdams, man vienmēr līdzi būs kāda dāvana. Dāvana var būt gan labs vārds, gan zieds, gan mana lūgšana. Šodien es katram, ko satikšu, kaut ko uzdāvināšu, un tā darot, es ļaušu savā un citu dzīvēs riņķot priekam, bagātībai un turībai.

2) Šodien es ar pateicību pieņemšu visas veltes, ko dzīve man var sniegt. Es ar pateicību pieņemšu dabas dāvātās veltes — saules gaismu, putnu dziesmas, pirmo pavasara lietu vai pirmo sniegu. Es būšu gatavs pieņemt arī citu dāvanas, vienalga vai tā būtu kāda materiāla vērtība, nauda, labs vārds vai lūgšana.

3) Es apņemšos ļaut bagātībai riņķot manā dzīvē, dodot un saņemot visvērtīgāko no dzīves dāvanām — mīlestību. Ikreiz, kad kādu satikšu, es klusi pie sevis vēlēšu šim cilvēkam laimi, prieku un smieklus.

Dīpaks Čopra
No angļu valodas tulkoja: Ilze Dika, 2002
http://gramataselektroniski.blogspot.com/

Pievienots: 2013/12/04