VISU IESPĒJU LIKUMSVisas radības avots ir tīrā apziņa... iespējas, kas rodas, meklējot veidu kā izpaust neizpausto.
Un, kad mēs saprotam, ka mūsu patiesā būtība ir viena no iespējām, mēs nostājamies blakus spēkam, kurā savu izpausmi atradis viss Visumā esošais.

Iesākumā 
Nebija ne tā, kas pastāv, ne tā, kas nepastāv,
Visa pasaule bija izpausmi neatradusi enerģija...
Tikai Viens elpoja bez elpas, no Savas varas,
Nebija nekā...
(Radīšanas dziesma no Rigvēdas)

Pirmais garīgais veiksmes likums ir visu iespēju likums. Tas sakņojas mūsu esībā, mūsu būtībā, tīrajā apziņā. Tīrā apziņa ir visu iespēju un bezgalīgā radošā potenciāla lauks. Tīrā apziņa ir mūsu garīgā būtība. Bezgalīgums un brīvība sniedz patiesu prieku.

VISU IESPĒJU LIKUMA ĪSTENOŠANA 
Es īstenošu visu iespēju likumu, apņemoties, ka:
1) Es mēģināšu piekļūt visu iespēju valstībai, katru dienu atvēlot brīdi klusumam, brīdi, lai vienkārši būtu. Katru rītu un vakaru aptuveni pusstundu es vienatnē nodošos klusai meditācijai.
2) Katru dienu es atvēlēšu laiku brīdim dabā, lai klusi vērotu gudrību, kas ir katrā dzīvā būtnē. Es sēdēšu un klusumā vērošu saulrietu vai klausīšos okeāna dziesmā vai strauta čalās, vai vienkārši ieelpošu zieda smaržu. Slīgstot sava klusuma ekstāzē un sazinoties ar dabu, es baudīšu dzīves mūžīgo pulsu, visu iespēju valstību un neierobežotās radošās iespējas.
3) Es neko un nevienu netiesāšu. Es sākšu savu dienu ar apņemšanos, ka, lai kas arī šodien neatgadītos, es netiesāšu un nevērtēšu, un visas dienas garumā es atgādināšu sev šo apņemšanos.

Dīpaks Čopra
No angļu valodas tulkoja: Ilze Dika, 2002
http://gramataselektroniski.blogspot.com/

Pievienots: 2013/11/29