SEPTIŅI GARĪGIE VEIKSMES LIKUMI

DHARMAS JEB DZĪVES MĒRĶA LIKUMS
Pievienots: 2014/01/24
Katram ir kāds dzīves uzdevums... kāda vienreizēja dāvana vai talants, ko dot citiem.Ja mēs izmantojam savu talantu, lai kalpotu citiem, mēs iepazīstam arī paši sava gara ekstāzi un triumfu, kas ir visu mērķu mērķis. Septītais garīgais likums ir dharmas likums. Vārds "dharma" tulkojumā no sanskrita nozīmē "dzīves mērķis." Dharmas likumā teikts, ka mums dota mūsu fiziskā izpausme, lai mēs varēt [...]
Lasīt vairāk
NEPIEĶERŠANĀS LIKUMS
Pievienots: 2014/01/09
Nepieķeršanās slēpj sevi neziņas viedumu... neziņas viedumā apslēpta neatkarība no pagātnes, no zināmā, iespēja izkļūt no pagātnes apstākļu cietuma. Sestais garīgais veiksmes likums ir nepieķeršanās likums. Šis likums paredz, ka, lai materiālajā Visumā kaut ko iegūtu, tev jāatturas no pieķeršanās šai lietai vai parādībai. Tas nenozīmē, ka tev jāatsakās no nodoma īstenot savu vēlmi. Tev nav jā [...]
Lasīt vairāk
NODOMA UN VĒLMES LIKUMS
Pievienots: 2014/01/02
Katrā nodomā un vēlmē iebūvēts mehānisms, ar kura palīdzību to īstenot... visu iespēju valstībā gan nodomam, gan vēlmei ir savs bezgalīgais, organizējošais spēks.Iesējot nodoma sēkliņu auglīgā aug¬snē, mēs paļaujamies uz to, ka šis organizējošais spēks darbosies mūsu labā.Iesākumā bija vēlme – prātā izauklēta sēkla. Gudrie, no sirds meditējot, atklāja, ka pastāv saikne starp esošo un neesošo. [...]
Lasīt vairāk
MINIMĀLAS PIEPŪLES LIKUMS
Pievienots: 2013/12/19
Ceturtais garīgais veiksmes likums ir minimālas piepūles likums. Šis likums balstās uz to, ka dabas gudrība izpaužas viegli, bez piepūles un raizēm. Šo principu var saukt par minimālas piepūles vai nepretošanās principu. Līdz ar to tas ir arī harmonijas un mīlestības princips. Ja mēs iemācāmies šo dabas gudrību, vēlmju piepildīšana nesagādā mums nekādas grūtības. MINIMĀLAS PIEPŪLES LIKUMA ĪST [...]
Lasīt vairāk
KARMAS JEB CĒLOŅSAKARĪBU LIKUMS
Pievienots: 2013/12/12
Katra rīcība rada spēcīgu enerģiju, kas atgriežas pie mums tāda, kādu esam to radījuši...Ko sējam, to arī pļausim. Ja mēs izvēlamies rīkoties tā, lai vairotu prieku un veiksmi citiem, mūsu karmas augļi būs laime un veiksme.Karma ir mūžīgais cilvēka brīvības apliecinājums. Mūsu domas, vārdi un darbi ir pavedieni tīklā, ko mēs aužam ap sevi. (Svami Vivekananda) Trešais garīgais veiksmes likums [...]
Lasīt vairāk
DOŠANAS LIKUMS
Pievienots: 2013/12/04
Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai... došana un gūšana ir divi dažādi Visuma enerģijas plūduma aspekti. Ja mūsos ir vēlme dot to, ko paši meklējam, caur mums nebeidz plūst Visuma dāsnums. Otrais garīgais veiksmes likums ir došanas likums. Šo likumu var saukt arī par došanas un gūšanas likumu, jo Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai. Nekas nestāv uz vietas. Tavs ķerme [...]
Lasīt vairāk
VISU IESPĒJU LIKUMS
Pievienots: 2013/11/29
Visas radības avots ir tīrā apziņa... iespējas, kas rodas, meklējot veidu kā izpaust neizpausto.Un, kad mēs saprotam, ka mūsu patiesā būtība ir viena no iespējām, mēs nostājamies blakus spēkam, kurā savu izpausmi atradis viss Visumā esošais. Iesākumā Nebija ne tā, kas pastāv, ne tā, kas nepastāv,Visa pasaule bija izpausmi neatradusi enerģija...Tikai Viens elpoja bez elpas, no Savas varas [...]
Lasīt vairāk