Dienas atziņa


Ja Dieva Likumi jūsu pasaulē darbotos brīvi, pārtikas, darba, mīļoto cilvēku un naudas pietiktu visiem. Nebūtu ne skopuļu, ne mantraušu, jo neviens nebaidītos , ka kaut kā varētu pietrūkt. Tāpat jūs vairs nedalītu cilvēkus nabagos un bagātos, jo bagātie nebaidītos dalīties ar tiem, kas trūcīgāki, savukārt trūcīgajiem būtu pietiekami ticības, lai apmierinātu visas savas vajadzības. Izzustu nepieciešamība krāt naudu nebaltām dienām; nauda seifos vai zeķēs vairs nepārklātos ar putekļiem, bet gan atrastos apritē un strādātu cilvēku labā.


Iedomājieties, kā mainītos jūsu mīļotā planēta! Jūs pārstātu ticēt tam, ka jo vairāk uz planētas ir mutes, jo lielāka nepieciešamība tērēt dabas resursus vai izcirst kokus, lai būtu pietiekami daudz lauksaimniecības zemes. Jūs pārstātu baidīties no zaudējumiem un dzīties pakaļ peļņai. Ekonomisti vairs nebūtu nepieciešami. Milzīgs daudzums cilvēku, kurus šobrīd ir pārņēmušas bailes, atbrīvotos no tām un atvērtu savu sirdi. Jūsu pasaulē ienāktu daudz vairāk mīlestības un miera.


No Iana Grahama grāmatas "Dievs nekad nenokavē ..."Pievienots: 2011/11/21