Dienas atziņa


Pie mana biroja sienas  karājās gleznas reprodukcija no senēģiptiešu Mirušo grāmatas „Tiesas aina”, kur attēlots nāves mitoloģiskais rituāls, kas pastāvēja vairāk nekā pirms septiņiem tūkstošiem gadu. Senie ēģiptieši kultivēja nāves un pēcnāves esamības ideju, jo viņu kosmiskajā panteonā nāve izskaidroja dzīvi. Gleznā redzams tikko miris cilvēks, kas nonācis vietā, kas atrodas starp Zemi un mirušo valstību. Viņš stāv blakus svariem, un tūliņ viņu tiesās par viņa pagātnes darbiem uz Zemes. Ceremoniju vada dievs Anubiss, kas vienā svaru kausā rūpīgi sver cilvēka sirdi, bet otrā – patiesības strausa spalvu. Sirds un nevis galva pārstāvēja cilvēka dvēseles sirdsapziņas iemiesojumu senajiem ēģiptiešiem.

 Maikls Ņūtons. Dvēseļu ceļojums 


Pievienots: 2011/11/15