Dienas atziņa


Nedomājiet, ka jums ir jādara kaut kāds ļoti svarīgs darbs kaut kur citā zemeslodes malā. Visbiežāk jūs atrodaties tieši tur, kur jūsu darbs ir visvairāk vajadzīgs. Tam nav jābūt katrā ziņā varonīgam darbam cilvēku dvēseļu glābšanā. Tas var būt jūsu bērna audzināšanas darbs vai palīdzība jūsu tuviniekiem, kuriem tā vajadzīga. Katrs cilvēks, kurš ir jūsu tuvumā, jūsu apkārtnē un kuram vajadzīga jūsu palīdzība, karmiski ir nokļuvis jūsu tuvumā. Un sniedzot viņam palīdzību, jūs spējat atstrādāt to karmas slāni, kas traucē jūsu virzībai Ceļā. 


No dzīves dzīvē jums tiek dota iespēja atstrādāt karmu ar tām dvēselēm, ar kurām jūs neapdomīgi radījāt karmu savos iepriekšējos iemiesojumos. Tādēļ izturieties uzmanīgi pret saviem pašreizējās dzīves apstākļiem. Jo tas cilvēks, kurš ir jūsu tuvumā un, kā jums šķiet, traucē jums, parasti ir tas indivīds, ar kuru jums vispirms ir jāatstrādā jūsu karma. Nekrītiet izmisumā, ja jūsu pūles nenoved pie pozitīva rezultāta. Vienkārši pielieciet savus pūliņus tam, lai maksimāli harmonizētu jūsu attiecības. Kosmiskā tiesa novērtēs jūsu pūles jūsu nereālās daļas pārvarēšanā un centienus iepriekšējo iemiesojumu karmas atstrādāšanā.


ES ESMU MaitreijaPievienots: 2011/06/17