Dienas atziņa


        Mēs esam tanī vietā un laikā, kur mums katram jābūt, lai vislabāk spētu īstenot savu inkarnācijas uzdevumu.

Vislielākais mūsu uzdevums ir darbs ar sevi, ar savām īpašībām, kuras mums dotas jeb pareizāk sakot, kuras paši izvēlējāmies, lai labāk spētu īstenot garīgās attīstības un pašpilnveidošanās uzdevumu.

Pirmais solis ir apzināties īpašības, ar kurām jāstrādā un sev tās jādefinēt. Otrais solis – dzīves ceļā jūs esiet saplānojuši bezgala daudz un dažādas situācijas, kuras sniedz iespēju atstrādājamās īpašības un tās slīpēt, transformēt un citādi pārveidot, lai spētu pieņemt.

Bieži gadās, ka nonākot dzīves piedāvātajā iespējā īpašību atstādāt, pāri apziņai nolaižas viegls miglas plīvurs, kurš tanī brīdī liedz saskatīt situācijas patieso iemeslu. Tas ir īss mirklis pāris sekundes un tikai tad, kad atkal dzīves īpašība sevi ir izpaudusi „pilnā krāšņumā” cilvēks apjauš šīs situācijas nozīmi viņa dzīvē.

Trešais solis jeb riņķošanas pārtraukšana. Tikai tad kad savu īpašību saskatīsiet un apzīsiet arī plīvura aizsegā  un spēsiet ar smaidu uz to palūkoties un mierīgi bez satraukuma noreaģēt, tā jūsu dzīves ceļā vairs nebūs šķērslis.  Pievienots: 2011/06/10