DIENAS ATZIŅA


Nav lielāka labuma par apmierinātību. Tu domā, ka svētlaime ir augstāka. Tas saskan. Tikai, lai to sasniegtu, tev jānostaigā garš šķīstīšanās un stiprināšanās ceļš. Turpretī apmierinātību tu vari iegūt jau šodien, ja pārmaini savu ievirzi.

Uzskati visu par Dieva dāvanu tev. Esi pateicīgs par to, kas tev ir. Un redzi, cik daudz tev ir. Nekad sevi nesalīdzini ar tiem, kuriem ir vairāk nekā tev, bet skaties uz tiem, kuriem pieder mazāk nekā tev, un redzi, cik daudz viņu ir!

Ja tu sevi salīdzini ar tiem, kuriem ir vairāk nekā tev, tas tevī var izraisīt skaudību, neapmierinātību un nepateicību - īpašības, kas saēd tavu dvēseli un kuras ES tādēļ apzīmēju par cilvēka iekšējiem ienaidniekiem.

Turpretī, ja tu sevi salīdzini ar tiem, kuriem pieder mazāk nekā tev, tevī mostas pateicība. Pateicība ir ārkārtīgi svarīgas jūtas. Bez pateicības tu nekad netiksi uz priekšu savā garīgajā ceļā.

Tikai tas, kas ir pateicīgs, var tuvoties Dievam, jo viņš redz, ar kādām bezgalīgām dāvanām Dievs viņu ir apveltījis. Tas atver viņa sirdi.

Pateicība un apmierinātība ir sevišķi cieši saistītas. Patiesa pateicība un apmierinātība aizvien iet blakus. Savukārt apmierinātība paver durvis pateicībai. Esi apmierināts, pateicies Dievam par visu, ko Viņš tev ir devis, un drīz atvērsies tavas laimes

vārti.

Šrī Satja Sai Baba


Pievienots: 2011/04/30