DIENAS ATZIŅA

Ģimene ir īpašs instruments Dieva rokās, jo vispirmām kārtām caur ģimeni Dievs mums grib sacīt, ka mēs esam radīti kaut kam lielākam, proti, lai mīlētu un tiktu mīlēti. Tādas, kādas ir mūsu ģimenes, tādas būs mūsu kaimiņattiecības, tādi izskatīsies mūsu ciemi, pilsētas un visa mūsu zeme. Kad ģimene kļūs par mīlestības, miera un svētuma vietu, tad arī valsts un visa pasaule dzīvo mīlestībā, mierā un vienotībā ar Dievu un cits ar citu.

Māte Terēze

Leo Māsburgs. Brīnišķīgie atgadījumi mātes Terēzes dzīvē


Pievienots: 2011/03/10