Dienas atziņa

Dažreiz jums šķiet netaisnīgi, ka citi bez mazākās piepūles iegūst visu, ko vēlas, lai gan garīgajā ceļā nedara neko. Nelauziet par to galvu! Patiesībā arī jums var būt pilnīgi viss, ko vien vēlaties, vienīgi Augstākā Es līmenī jūs izvēlējāties ceļu, kur visas jūsu vajadzības apmierina Dievišķais Likums, nevis jūsu gribasspēks.
Tikai nejauciet garīgo ceļu ar pašizdziedināšanās ceļu, kas ir psiholoģisks process, un ne vienmēr dāvā jums to, ko vēlaties. Garīgais ceļš jānoiet patstāvīgi, un te jums nespēs palīdzēt neviens cilvēks un neviena grāmata. Protams, jūsu dzīvē būs brīži, pat periodi, kad jūs būsiet noguruši cīnīties un gribēsiet dzīvot kā visi citi. Bet pat šajos šaubu un sarūgtinājuma  brīžos jūs tomēr tuvosieties mērķim. Nekad nevainojiet sevi un nenolaidiet rokas! Labāk apsveiciet sevi, ka tik veiksmīgi izraudzījāties laiku, kad iemiesoties, un par to, ko esat jau paveikuši šajā dzīvē.
Ticiet, ka viss jūsu dzīvē notiks un izpaudīsies īstajā laikā. Nešaubieties, ka Dievs nekad nenokavē, bet samierinieties arī ar to, ka Viņš nekad neierodas arī par agru.


No Iana Grahama grāmatas "Dievs nekad nenokavē ..."


Pievienots: 2011/03/06