DIENAS ATZIŅA

Vajag uzstādīt savā dzīvē no visiem spraustajiem mērķiem visaugstāko mērķi un šā Ideāla gaismā pildīt visus ikdienas sīkos uzdevumus un mērķus, un uz šo sava mūža Ideālu tiekties visiem savas apziņas, sirds un miesas spēkiem: - šāds ceļš būs uz pašu Gara Ugunīgo Sfēru, kas tuvina, piebiedro mūs Gaismas Brālības kāpnēm.

Rihards Rudzītis /Uguns Mācība. Ievads dzīvajā ētikā/Pievienots: 2010/03/09