DIENAS ATZIŅA


Attīstības ceļš ir šāds: zināšanas, pieredze, esība. Tā ir Svētā Trīsvienība – Trīsvienīgais Dievs.

Dievs Tēvs ir zināšanas – visa sapratnes tēvs, pieredzes radītājs, jo tu nevari paredzēt to, ko nezini.

Dievs Dēls ir pieredze – visa, ko Tēvs zina par Sevi iemiesošana, īstenošana, jo tu nespēj būt tas, ko neesi piedzīvojis.

Dievs Svētais Gars ir esība – visa, ko Dēls ir pieredzējis par Sevi, atkārtota iemiesošana, jo vienkāršā, lieliskā esme ir iespējama tikai ar zināšanu un pieredzes atsaukšanu atmiņā.

Nīls Donalds Volšs /Sarunas ar Dievu/


Pievienots: 2010/02/27