DIENAS ATZIŅA


Nav nekā ārpus jums pašiem, ar ko būtu vērts cīnīties. Un, ja jūs vēlaties, lai es parādu jums jūsu īsto ienaidnieku, pieejiet pie spoguļa un paskatieties uz to. Lūk, jūsu īstais ienaidnieks kopā ar visām viņa miesiskajām vēlmēm, egoismu, pašpaļāvību un pārliecību, ka viņš jau iepazinis visu Patiesību un var mācīt šo Patiesību citiem.

Maitreija caur Tatjanu Mikušinu.


Pievienots: 2010/02/18