DIENAS ATZIŅA

Dž.Krišnamurti. ”Dzīves jēgu meklējot”

Sausuma piemeklētā zemē lietus ir ārkārtēja parādība, vai ne? Tas nomazgā lapas tīras, un zeme ir atveldzēta. Es domāju, ka mums visiem būtu jānomazgā savs prāts pilnīgi tīrs, tāpat kā lietus noskalo kokus, jo katra cilvēka prāts ir tik smagi apkrauts ar daudzu gadsimtu putekļiem, ko mēs saucam par pieredzi. Ja mēs visi katru dienu attīrītu savu prātu, atbrīvotu to no vakardienas atmiņām, ikvienam būtu tīrs prāts – tāds prāts, kas spējīgs tikt galā ar daudzajām eksistences problēmām.

Viena no lielajām problēmām, kas satrauc pasauli, ir vienlīdzība. Savā ziņā varētu teikt, ka tādas parādības kā vienlīdzība nemaz nav, jo mums katram ir daudz atšķirīgu spēju, tāpēc mēs apspriežam vienlīdzību tajā nozīmē, ka pret visiem cilvēkiem būtu jāizturas vienādi. Piemēram, skolā direktora, skolotāju un uzraudzītāju posteņi ir tikai amati, funkcijas, bet, redziet, ar noteiktiem amatiem vai funkcijām ir saistīts tas, ko dēvē par statusu, un statuss tiek respektēts, jo tas norāda uz varu un prestižu,- tas nozīmē atrasties tādā stāvoklī, lai varētu izteikt citiem rājienu un pavēlēt, ka jārīkojas, piešķirt amatus saviem draugiem un radiniekiem. Tātad statuss ir saistīts ar amatu, bet, ja mēs varētu likvidēt visu šo priekšstatu par statusu, varu, sabiedrisko stāvokli, prestižu un materiālo labumu piešķiršanu citiem, tad amatam būtu gluži citāda un pavisam vienkārša nozīme, vai ne? Tad būtu vienalga, vai cilvēks ir gubernators, premjerministrs, pavārs vai nabadzīgs skolotājs, pret viņiem izturētos ar vienādu respektu, jo viņiem sabiedrībā ir atšķirīgas, bet vajadzīgas funkcijas. ......Pievienots: 2009/10/13