Dienas atziņa

A.Klizovskis

Domu likums saka: divi cilvēki, domādami par vienu un to pašu, palielina domu spēku septiņas reizes, bet tautas radīta doma to palielina līdz bezgalībai un var grozīt planētas likteni vai mainīt debesu spīdekļu gaitu. 


Pievienots: 2009/07/25