DIENAS ATZIŅA

Šri Činmojs

Mīlestība

Ja kāda cilvēka trūkumi un sliktās īpašības ir acīmredzamas, centieties sajust, ka tās nepārstāv viņu pilnībā. Viņa patiesā būtība ir bezgalīgi labāka par to, ko redzat patreiz. Centieties saskatīt dievišķo citos par spīti viņu trūkumiem. Uzlūkojot kāda trūkumus, mēs nekādā ziņā šim cilvēkam nepalīdzam. Mēs tikai kavējam savu izaugsmi. Ja meklēsim kādā vainas, viņa nedievišķās īpašības nepazudīs, nedz arī mūsējās ies mazumā. Gluži otrādi, viņa nedievišķās īpašības, viņu aizstāvot, iznāks priekšplānā. Arī mūsu pašu lepnums, augstprātība un pārākuma izjūta izvirzīsies priekšplānā.

Taču, saskatot cilvēkā dievišķo, mēs paātrinām savu izaugsmi un palīdzam arī otram veidot savas dzīves īstenību uz dievišķiem pamatiem. Mums jāuzlūko citi ar mīlošu sirdi, nevis ar kritiķa aci. Lai redzētu dievišķo citos, mums jāmīl. Patiesi teikts: “Kas mīl, tas otrā neredz nepilnības”. Ja jūs patiesi kādu mīlat, tad grūti viņu pelt. Mīlestība nozīmē vienotību.

Māte, neskatoties uz to, ka zina sava bērna neskaitāmos trūkumus, nebeidz viņu mīlēt, jo ir nodibinājusi savu vienotību ar viņu. Ja bērnam ir kāda nepilnība, māte sauc šo nepilnību par savu. Ja jums ir grūti mīlēt cilvēcisko kādā, tad mīliet dievišķo viņā. Dievišķais viņā ir Dievs. Dievs mīt šajā cilvēkā gluži tāpat kā Dievs mīt jūsos. Mīlēt Dievu ir ļoti viegli, jo Dievs ir dievišķs un pilnīgs. Ja, skatoties uz cilvēku, ik reizi spēsiet apzināties Dieva esamību viņā, tad jūs neaizskars viņa nepilnības vai trūkumi.


www.atradums.lvPievienots: 2009/07/10