Dienas atziņa

SPĪDOLA

Es nepastāvu, es esmu kā saule,
Es tūkstots krāsās pār zemi laistos -
Bet manā vizumā spīd un dzīvo viss,
Kas skaistā zemē zaļo un debesīs mirdz
Un kas iekš tumšiem klēpjiem guļ briestot.
Es esmu dailes saule, kas visumu gaismo:
Es visam tēlu dodu un veidu.
Un katra būtne caur mani nošķiras
Un pati top par sevi, un, greznās ainās
Atjaunodamās, attīstās mūžam.
Caur mani zāle zaļa un puķes sārtas,
Caur mani zeltaini kukainīts spīd,
Un tavas lielās acis tik zilas,
Kā dziļas akas man pretī veras
Aiz brīnumiem platas.

Rainis. "Uguns un nakts"

Pievienots: 2015/05/11