Dienas atziņa


... Tā kā lielākā daļa cilvēces ievērojamu daļu sava laika pavada, skatīdamies televīzijas programmas, tad lielāko daļu cilvēces ir apsēdušas tumsas spēku idejas. 
Kā jūs domājat, pa kādu ceļi šādā gadījumā attīstīsies cilvēce? 
Atbilde ir acīm redzama. 
Ko var darīt šajā gadījumā?
Atbildi uz šo jautājumu mēs jums pasakām priekšā mūsu Vēstījumos. 
Neiesaistieties negatīvos apziņas stāvokļos, pastāvīgi virziet savu apziņu uz pozitīvo, aizvāciet no savas dzīves visas nedievišķīgās izpausmes un padariet savu apkārtni gaišu un Dievišķīgu. 
...

Svarīgākās un aktuālākās Mācības tēzes pašreizējam laikam Gautama Buda 2014. gada 24. jūnijā
http://www.sirius-riga.lv/

Pievienots: 2014/07/01