Dienas atziņa


Iesvētījums, kuram jūs ejat cauri pašreizējā posmā ir saprast, ka visa kauja notiek jūsos. Līdz tam laikam, kamēr šī kauja notiks jūsos, jūs atkal un atkal nāksiet iemiesojumā šajā fiziskajā pasaulē un atradīsieties tādu pašu cilvēku lokā, kuros notiek šī kauja. 


Jūs cīnīsieties ar savām kaislībām, ar saviem trūkumiem un ar savām nepilnībām tik ilgi, kamēr pilnībā neuzvarēsiet tās. 


Nav nekā ārpus jums pašiem, ar ko būtu vērts cīnīties. Ja jūs vēlaties, lai es parādu jums jūsu īsto ienaidnieku, pieejiet pie spoguļa un paskatieties uz to. Lūk, jūsu īstais ienaidnieks kopā ar visām viņa miesiskajām vēlmēm, egoismu, pašpaļāvību un pārliecību, ka viņš jau iepazinis visu Patiesību un var mācīt šo Patiesību citiem.


Jebkura testa uzdevums ir izsist jūs no līdzsvara. Jūs netiksiet novērtēti pēc tā, vai zaudēsiet līdzsvaru vai ne, jūs tiksiet novērtēti pēc tā secinājuma, pie kura jūs nonāksiet šī testa rezultātā. 


Es uzaicinu jūs savā Mistēriju Skolā. Kungs Maitreija. 2005. gada 28. martā 
http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Pievienots: 2013/08/11