Baušļus jūsu mūžīgā darbā


No tā brīža, kad Dzīve jūs izmetīs nepieciešamajā dzīves plūsmā, jūs no visām pusēm apņems kaislības. Un šīs kaislības ir domātas jums, pārveidotas tās būs skaudrākas kā ugunīgas pātagas. Attiecībās ar cilvēkiem vienmēr paturiet prātā nesatricināmos pamatus, kurus es jums tagad došu, kā baušļus jūsu mūžīgā darbā ar cilvēkiem:


1. Nekad klausieties tenkas, ar visu savu prieku un labestības spēku pārtrauciet visas cilvēku žēlabas, ja jums saka kaut ko ļaunu par savas valsts cilvēkiem, par pašu valsti, par savu tautu un tās valdību. Dziļi apzinieties, ka uzturot vai sev tuvu pielaižot šādas negatīvas sarunas, jūs atbalstat zemes radību un astrālā plāna ļaunumu un aizkaitināmību. Jūs palīdziet ar apsūdzētāja lūpām, ka jūsu klātbūtnē tiek iznīcināti vai pārrauti tie ceļi, kuri ir Vienotā Spēka ieplānoti, kas ved visu Visumu saskaņā ar nācijas, valsts un visas cilvēces karmu. Ne tikai tas grēko, kurš ar saviem nosodījuma vārdiem traucē īstenot Dievišķā Spēka plānu, bet arī tas, kurš nespēj pārraut šādas sarunas pavedienu un ar savu mīlestību ieliet mieru nemiernieka sirdī.


2. Aizvadiet dienu kā Mūžības mirkli, un piesargieties ienest tajā kaut vismazāko  nežēlību. Stingri apzinieties, kas ir nežēlība. Ja esat redzējis, kā sit neaizsargātu bērniņu, un neesat to aizstāvējis, tad jūs esat tik pat daudz nogrēkojies Mūžības priekšā, cik tas cietsirdīgais, kura nežēlīgā roka, kas sita bērnu. Ja jūs dzirdējāt nežēlīgus vārdus, kuri kā ļaunas lodes sit nevainīgu cilvēku, un ja jūs nemācējāt viņu aizstāvēt, aizvest viņu prom no ļaunuma, tad Mūžības priekšā jūs esat tik par vainīgs, kā pāri darītājs. Ja jūsu klātbūtnē kādai neaizsargātai būtnei tika nodarītas fiziskas ciešanas, un jūs neprotestējāt un nepasargājāt nelaimīgo radību, tad jūs esat vainīgs pat vairāk kā tie, kas radījusi šīs ciešanas.


Konkordija Antarova/ Divas dzīvesPievienots: 2013/08/01