Dienas atziņa


Patiesība ir viena, bet tās uztvere un interpretācija cilvēku apziņā ir dažāda, un to nosaka cilvēku attīstības līmenis. 


Dzīvojot šajā dzīvē, domā par savu nākamo dzīvi, saproti, ka katra izvēle, rīcība, darbība, doma, jūtas veido nākotni šajā dzīvē un nosaka  nākamās dzīves apstākļus.


 Necentieties saņemt apbalvojumus par saviem labajiem darbiem šajā dzīvē. Tiecieties saņemt apbalvojumu nākamajā dzīvē. 


Gautama Buda/ 2005. gada 17. martā/ http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html




Pievienots: 2013/07/19