Dienas atziņa


Lai šodien jūsos valda miers.
Ticēsim Dievam, ka mēs esam tieši tur, kur mums ir jābūt.
Nekad neaizmirsīsim par tām bezgalīgajām iespējām, kas piedzimst no ticības.
Protiet izmantot saņemtās dāvanas un saņemto mīlestību un dalieties ar citiem.
Droši ziniet, ka esat Dieva bērni. Šī apziņa ir dota katram no mums.
Lai tā iziet caur ķermenim un sniedz jūsu dvēselei brīvību dziedāt, dejot, cienīt un mīlēt.


Māte TerēzePievienots: 2013/02/27