Dienas atziņa


Viss ir Dievs un Dievs ir katrā lietā un katrā priekšmetā, kas atrodas šajā izpaustajā pasaulē. 
Un attiecīgi Dievs tāpat ir arī jūsu iekšienē. Un, kad šī Dievišķā Patiesība beidzot pārņems lielākās cilvēces daļas apziņu un katrs cilvēks tieksies uz šo Dievu, kas ir viņa paša iekšienē, tad izpaustā pasaule, šī izpaustā ilūzija pārstās eksistēt. Un cilvēce un visa Zeme kopumā pāries uz augstāku enerģētisko līmeni un eksistēs citos, smalkākos ķermeņos. 

Erceņģelis Mihaēls
http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.htmlPievienots: 2012/07/11