Beznosacījumu Mīlestība


Kas ir Beznosacījumu Mīlestība? Tā ir tāda Mīlestība – kas tiek sniegta, BEZ vēlmes saņemt ko atpakaļ, pat Mīlestību. Tā ir tāda Mīlestība – kas atzīst, pieņem un ciena VISAS lietas, pat tās, ko nesaprot.Tā ir tāda Mīlestība, kas liek mums starot savu Gaismu spoži pat tad, kad neviens to neredz. Tas ir veids, kā mums būtu jāmīl sevi un vienīgi ar šāda veida Mīlestību mēs varam brīvi dalīties ar citiem. Beznosacījumu Mīlestība ir visvarenākais spēks Visumā, un tanī nav nekā no vājuma un bezspēcības, jo tā ir enerģija, ko nevajadzētu sajaukt ar mīlestības emociju.


Vārds „mīlestība”, ko mēs lietojam, lai aprakstītu savas attiecības ar tiem no kuriem mēs saņemam labvēlību vai ceram gūt pieņemšanu tā ir trīsdimensiju enerģija, un tātad ar visām šaubu un baiļu niansēm, kas ir daļa no mūsu 3D pasaules. Emocionālā mīlestībā mēs varam būt vāji un ievainojami, nedroši un sapinušies. Daži mūs mīl. Vai mums ir jāmīl viņi? Vai mēs esam (viņi ir) šīs mīlestības cienīgi? Emocijas tāpat sakņojas arī pagātnē. Mēs mīlam, atbilstoši savai karmai, savai emocionālajai DNS daļai, savai vēsturei un savas Dvēseļu grupas dinamikai. Emocionālā mīlestība ir nosacīta un apšaubāma – Beznosacījumu Mīlestība tāda nav.


Beznosacījumu Mīlestībai nav nekāda sakara ar to, ko mēs pret citiem izjūtam. Mīlestības Enerģiju mēs bieži jaucam ar jūtām. Taču tad, kad mēs uzlūkojam to kā Gaisu, kuru mēs elpojam, viss kļūst vienkārši saprotams un uzskatāms. Gaiss ir VISUR, tas ir Dzīvības esence, VISIEM nepieciešams, un BRĪVI pieejams. Tas nenosoda, netiesā, neierobežo un nekritizē. Tas svētī un uztur dzīvi BEZ ierunām. Mēs varam savienoties ar gaisu vai nē tā ir MŪSU izvēle, tāpat arī citi var savienoties ar mums vai nē, un mēs varam savienoties ar citiem VISAS tās ir IZVĒLES. Taču kad mēs APZINĀTI izvēlamies ATRASTIES šinīs vibrācijās. Mēs vienmēr piesaistām AUGSTĀKOS trešās dimensijas aspektus, jo PAŠI mēs šinī vibrāciju līmenī jau atrodamies.


Kad mēs atrodamies savās AUGSTĀKAJĀS vibrācijās Beznosacījumu Mīlestības līmenī un kad mēs atraisāmies no emocionālām piesaistēm, mēs esam atvērti šīs enerģijas dāvāšanai un saņemšanai. Ar katru ieelpu mēs Beznosacījumu Mīlestību saņemam, un ar katru izelpu mēs dalāmies tanī ar pasauli. Līdzko Mīlestība skar mūsu vibrāciju lauku, tas svētī un paceļ mūs. Un kad mēs dāvājam to brīvi citiem, mēs dalāmies ar viņiem šinī svētībā. Kad mēs sākam uztvert Beznosacījumu Mīlestību no šāda vienkāršības līmeņa, viss sāk noritēt bez pūlēm, un atrodoties APZINĀTI šinī vibrācijā, mēs arī kļūstam pievilcīgi visai tai emocionālajai mīlestībai, kuru mēs paši sev vēlamies.

20.02.2012, caur Jennifer Hoffman

www.urielheals.com


No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4001116Pievienots: 2012/04/16